REKLAMA

Jak pozbyć się stresu z pracy i kontaktów z osobami starszymi wiekiem?

2012-03-01 10:47
publikacja
2012-03-01 10:47
Podstawową rzeczą w zbudowaniu dobrego kontaktu z osobą starszą wiekiem jest zrozumienie dwoistości okresu życia, w którym ta osoba obecnie się znajduje. Starość (zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia rozpoczyna się w wieku 60 lat, bez względu na płeć) ma swoje plusy i ma swoje minusy. Plusy trzeba podkreślać. Minusów natomiast nie należy unikać (jest to strasznie denerwujące), tylko taktownie do nich nawiązywać i pokazywać sposoby ich naprawy lub obejścia.

Do plusów starości i starzenia się zalicza się przede wszystkim świadomość emerytury - a więc odrzucenie zmęczenia pracą, konieczności łączenia obowiązków domowych, rodzinnych i zawodowych. Przejście na emeryturę otwiera nowe możliwości rozwojowe i dla wielu osób wiąże się z kolejnymi wyzwaniami życiowymi. Osoby starsze mogą dysponować swoim czasem zgodnie z własną wolą, potrzebami, kondycją psychofizyczną i możliwościami finansowymi. Mogą przeznaczyć więcej czasu na kontakty z rodziną lub przyjaciółmi, mogą poszerzać swoje zainteresowania poprzez uczestniczenie w różnych formach kształcenia, m.in. w Uniwersytecie Trzeciego Wieku.Wkraczanie w okres starości często jest poprzedzone reorganizacją ustalonych wcześniej celów życiowych. Pojawia się większa zdolność porzucania celów, które wydają się mało istotne. Normalną postawą jest mniejsza koncentracja na zdobywaniu rzeczy materialnych, awansów społecznych czy zawodowych, a większa na przykład na sprawach związanych ze zdrowiem. Większa uwaga jest skupiona na zaspakajaniu potrzeby uczestnictwa w grupie, przydatności i przynależności. Osoby starsze zwykle posiadają dobrze rozwinięte cechy charakteru takie jak umiar, rozwaga, świadomość własnych ograniczeń, świadomość niezdolności kontroli wielu wydarzeń życiowych. Osoby starsze w porównaniu z osobami młodszymi mają większą zdolność akceptacji bolesnych doświadczeń i poszukiwania w nich znaczenia dla własnego rozwoju.

Wraz z upływem lat wzrasta myślenie całościowe, szerokość spojrzenia na problemy innych ludzi - zdolność rozumienia ich potrzeb, przekonań i wartości, zdolność kontroli własnych zachowań i wczuwania się w przeżycia drugich. Osoby starsze nie mają potrzeby wyrażania swojej opinii na każdy temat, ale są zdolne do wyrażania swojego stanowiska bez względu na to, czy będzie ono zaakceptowane. Łatwiej przyjmują przeciwności losu pomimo doświadczanych trudności i są zdolne do pogody ducha. Rzadziej niż osoby młodsze zaprzeczają trudnościom i są mniej skłonne do oszukiwania samych siebie.

Z kolei za negatywne aspekty starości i starzenia się należy przede wszystkim uznać problemy z fizycznym obszarem życia: poruszaniem się, wykonywaniem drobnych codziennych obowiązków, pogorszeniem stanu zdrowia, obniżeniem chęci do działania i pozytywnego nastroju. W pewnym stopniu pogłębia te kłopoty postęp technologiczny - stopień skomplikowania urządzeń rośnie, jak również rośnie liczba urządzeń które trzeba obsługiwać (telewizor, pralka, telefon komórkowy, komputer, bankomat). Starszy człowiek przechodzi zatem z dotychczasowej pozycji osoby niezależnej, zaradnej, i pomocnej innym na pozycję osoby zależnej, potrzebującej wsparcia innych.

Za minus starzenia się można też uznać łatwość do popadania w przesadę w kwestii dbania o poczucie bezpieczeństwa i podtrzymanie aktywności i stymulacji. To dlatego osoby starsze mają problemy z uczeniem się nowych zachowań - szybko wracają do starych, wyuczonych przez wiele lat schematów działania, które dają poczucie bezpieczeństwa, oddalają niepokój i zapewniają przewidywalne wyniki.

Starsi ludzie mają też kłopot z perspektywą czasową. Łatwo popadają w negatywną ocenę swojego życia i związaną z tym negatywną samoocenę. Bardzo często występuje odczucie utraty - tęsknota za dawną sprawnością, brak poczucia sensu życia, poczucie izolacji i osamotnienia. Na tym wszystkim kładzie się też cieniem świadomość przybliżania się kresu ludzkiego życia.

Każda starsza osoba ma oczywiście troszeczkę odmienne podejście do opisanych wyżej plusów i minusów starości. Zależy to od wielu czynników społecznych, rodzinnych, ekonomicznych, psychologii indywidualnej, dotychczasowych doświadczeń życiowych. Zawsze jednak występują opisane powyżej myśli, postawy i odczucia. Dlatego jeśli chcesz z taką osobą pracować, mieszkać lub choćby tylko spotykać się w przyjaznej atmosferze zrozumienia, wsparcia i sympatii, musisz wziąć je pod uwagę. Tylko wtedy okaże się skuteczny dobór argumentów podczas sprzedaży lub omawiania projektu, przebieg rozmowy i sugerowanie różnych zachowań.

Inspiracją tekstu jest książka „Psychologia starzenia się i starości” Stanisławy Steuden (Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011). Książka jest dostępna w księgarni internetowej www.ksiegarnia.pwn.pl. Wykorzystanie za wiedzą Wydawcy.


Dla Wydawnictwa Naukowego PWN
Mariusz Ludwiński

Źródło:Informacja prasowa
Tematy
Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Praca

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki