UOKiK: Idea Bank wprowadzał klientów w błąd przy sprzedaży obligacji GetBack

2019-08-01 10:58, akt.2019-08-01 15:18
publikacja
2019-08-01 10:58
aktualizacja
2019-08-01 15:18

Prezes UOKiK uznał, że Idea Bank wprowadzał klientów w błąd podczas sprzedaży obligacji GetBack – podał urząd w komunikacie prasowym. Wydana decyzja częściowa ma wesprzeć poszkodowanych w dochodzeniu roszczeń. To nie koniec działań urzędu w sprawie Idea Banku.

/ fot. Mateusz Szymański / Bankier.pl

Podczas konferencji prasowej prezes UOKiK zaznaczył, że po zakończeniu części postępowania wobec Idea Bank urząd wydał tzw. decyzję częściową. "Zarzut, który dzisiaj podsumowujemy w decyzji to wprowadzenie konsumentów w błąd podczas sprzedaży.(...)- powiedział. Przypomniał, że postępowanie UOKiK dotyczyło dwóch zarzutów: pierwszy dotyczył właśnie wprowadzania w błąd klientów, natomiast drugi - tzw. missellingu, czyli sprzedaży produktu lub usługi, która nie jest dostosowana do jego potrzeb.

Wyjaśnił, że decyzja częściowa oznacza, że postępowanie administracyjne przeciwko Idea Bankowi nie zostało jeszcze ostatecznie zakończone.

Dodał, że w decyzji końcowej prezes urzędu rozstrzygnie o zarzutach związanych z tzw. missellingiem. "Aktualnie trwa analiza zebranego w sprawie obszernego materiału dowodowego" - wyjaśnił.

Szef UOKiK wskazał, że jeżeli zarzuty się potwierdzą, spółce może grozić kara finansowa, stanowiąca do 10 proc. jej obrotu oraz "konieczność usunięcia skutków niekorzystnych praktyk wobec klientów".

W październiku ubiegłego roku UOKiK wszczął postępowanie, w którym postawił bankowi zarzuty stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

W tym czasie do urzędu wpłynęło ponad 520 skarg, z których wynikało, że przedstawiciele banku wprowadzali klientów w błąd, m.in. przekazując informacje, że obligacje GetBack przyniosą im gwarantowany zysk lub że dostęp do tych obligacji jest limitowany. W komunikacie podano, że sprzedawcy porównywali obligacje korporacyjne do lokat bankowych i obligacji skarbowych.

"Podjęliśmy działania, łącznie z kontrolą w samym banku, pobraniem dokumentów, czymś w rodzaju przesłuchania ówczesnych władz Idea Banku, sprzedawców" - poinformował Niechciał.

Wskazał, że kontrola potwierdziła zarzut, że sprzedawcy oferowali klientom obligacje korporacyjne GetBack podkreślając ich wyjątkowość, zyskowność oferty i brak ryzyka. Mówili np. że jest to inwestycja równie bezpieczne jak lokata bankowa albo obligacje skarbowe. Twierdzili także, że są objęte nadzorem KNF.

UOKiK nie miał wątpliwości - zawinił Idea Bank

"Historie opowiedziane nam przez świadków podczas pięciu rozpraw administracyjnych pokazują, w jaki sposób pracownicy banku oszukiwali swoich klientów. W wydanej częściowej decyzji zacytowaliśmy wiele z nich, by pokazać mechanizm wprowadzania w błąd" - zwrócił uwagę prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marek Niechciał. 

- Decyzja UOKiK ws .Idea Banku nie mogła być inna. Stwierdziliśmy praktyki, które nigdy nie powinny mieć miejsca w instytucji zaufania publicznego, na jaką kreuje się bank – podkreślił prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marek Niechciał. "Urząd nie ma wątpliwości, że konsumenci podczas sprzedaży przez Idea Bank obligacji korporacyjnych GetBack byli wprowadzani w błąd. Świadczą o tym zebrane liczne dowody" - zaznaczył szef UOKiK.

/ UOKiK

Wyjaśniono, że podczas kontroli w siedzibie banku pracownicy UOKiK przesłuchali kilku członków zarządu, menadżerów oraz dyrektorów sprzedaży. Ich oświadczenia, informacje uzyskane od sprzedawców oraz znaleziony materiał zostały skonfrontowane z zeznaniami i zawiadomieniami poszkodowanych.

Dzięki temu urząd odtworzył proces sprzedaży. Informacje o możliwości zakupu obligacji korporacyjnych GetBack konsument otrzymywał od pracowników banku smsem, e-mailem, telefonicznie, a także bezpośrednio w oddziałach Idea lub Lion’s Banku. Sprzedawcy, namawiając do podjęcia decyzji, zapewniali o stałych, pewnych dochodach z inwestowania - wskazał urząd.

Tak namawiali na obligacje GetBack

Doskonale pokazuje to fragment e-maila przedstawiciela banku do klienta: "W końcu mam ofertę bez ograniczeń wiekowych, bez ubezpieczeń i bez akcji. Gwarantowane obligacje korporacyjne na 24 miesiące 6 proc. w skali roku wypłata odsetek co miesiąc".

Sprzedawcy porównywali obligacje korporacyjne do lokat bankowych lub obligacji skarbowych, wskazując nieistniejące podobieństwa. Bardzo często przedstawiali je jako „alternatywę” dla znanych konsumentom nieryzykownych inwestycji. Świadczą o tym zeznania świadków i skargi: "Namówiła mnie na zakup obligacji przedstawiając oferowany produkt jako alternatywę dla lokaty, opisując je jak obligacje Skarbu Państwa. (…) Zostałam wprowadzona w błąd co do rodzaju produktu - byłam przekonana, że nabywam obligacje Skarbu Państwa. Dodatkowo należy podkreślić, iż w przeszłości posiadałam obligacje Skarbu Państwa i słowo obligacje nie wzbudziły mojego niepokoju. W rozmowach nigdy nie padło sformułowanie obligacje korporacyjne, więc domniemywam, że oferta bazowała na pozytywnych skojarzeniach osób starszych, takich jak ja, z obligacjami Skarbu Państwa".

/ UOKiK

Zabiegi te miały wywoływać przekonanie o tym, że cechy porównywanych produktów są takie same. Tymczasem są to całkowicie odmienne instrumenty finansowe, które cechuje zupełnie inne ryzyko inwestycyjne oraz dostęp do kapitału i odsetek w trakcie trwania inwestycji.

"Nie ma czasu na szczegóły. Obligacje GetBack to oferta limitowana"

Klienci, którzy chcieli zapoznać się z dokumentami i spokojnie podjąć decyzję, byli przekonywani o tym, że oferta jest limitowana i należy natychmiast się zdecydować. W wielu przypadkach pojawiły się informacje o elitarności produktu i zaliczeniu konsumentów do wybranej grupy 149 osób, którym go zaoferowano. Przekaz informacyjny był skoncentrowany na podkreśleniu wyjątkowości pozycji konsumenta wyłonionego z grona wszystkich klientów banku oraz na niepowtarzalności składanej mu oferty. Jednocześnie konsument nie był informowany o dotychczasowej częstotliwości emisji tych obligacji, których tygodniowo mogło być nawet 5, oraz o tym, że krąg obligatariuszy liczy kilka tysięcy osób.

Prezes UOKiK uznał, że bank wprowadzał konsumentów w błąd, informując, że obligacje GetBack dadzą im gwarantowany zysk w skali roku i że są równie bezpieczne jak lokata bankowa albo obligacje skarbowe, a także że są objęte nadzorem KNF.

/ UOKiK

Decyzja częściowa oznacza, że postępowanie administracyjne przeciwko Idea Bankowi nie zostało zakończone. Prezes UOKiK w końcowej decyzji rozstrzygnie o pozostałych zarzutach związanych z tzw. missellingiem, czyli oferowaniem obligacji GetBack w sposób niedostosowany do ich potrzeb Aktualnie trwa analiza zebranego w sprawie obszernego materiału dowodowego. Jeżeli zarzuty się potwierdzą, spółce grozi kara finansowa – do 10 proc. jej obrotu i konieczność usunięcia skutków niekorzystnych praktyk.

UOKiK zaznaczył, że o rozstrzygnięciu prezesa UOKiK bank musi poinformować na swojej stronie internetowej, zamieszczając określonej treści oświadczenie. Podkreślono, że decyzja nie jest prawomocna, Idea Bank może się odwołać do sądu w ciągu miesiąca od jej doręczenia. 

Stanowisko Idea Banku w sprawie

Idea Bank otrzymał dziś decyzję UOKiK. Po zapoznaniu się z treścią tego dokumentu zostanie podjęta decyzja co do ewentualnych dalszych kroków.

Pragniemy ponownie podkreślić, że Idea Bank był tylko jednym z podmiotów uczestniczących w procesie dystrybucji obligacji GetBack SA, a łączna wartość obligacji uplasowanych na rynku przez tę spółkę kilkukrotnie przekracza wartość obligacji, w których sprzedaży uczestniczył Idea Bank.

Wszystkie reklamacje zgłoszone przez klientów w związku z zakupem obligacji GetBack SA są indywidualnie rozpatrywane przez dedykowany zespół działający przy Zarządzie Banku. Do dziś zaproszenia do polubownego rozwiązania skierowano do 153 osób, a porozumienia zostały podpisane z 43 osobami. Należności z tego tytułu są wypłacane w ramach rezerwy zawiązanej jeszcze w 2018 r.

Kwestia wyjaśnienia okoliczności udziału Idea Bank w procesie oferowania obligacji GetBack SA jest jednym z priorytetów obecnego zarządu Banku. Począwszy od kwietnia 2018 r. Bank przeprowadził trzy postępowania audytowe mające na celu drobiazgowe wyjaśnienie tej kwestii.

W lipcu 2018 r. Bank złożył zawiadomienie do Prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez kilkunastu byłych pracowników i współpracowników Banku, w tym członków zarządu. Należy podkreślić, że Idea Bank w prowadzonym postępowaniu uzyskał status strony pokrzywdzonej.

Decyzja UOKiK nie ma wpływu na bieżące, operacyjne funkcjonowanie Idea Bank. Pozostaje on w stałym kontakcie z organami nadzoru, przekazując na bieżąco informacje, wyjaśnienia oraz przedstawiając swoje stanowisko w zakresie formułowanych pytań, merytorycznie odnosząc się do podnoszonych okoliczności faktycznych i wniosków ww. organów.

Co częściowa decyzja oznacza dla poszkodowanych?

Prawomocna decyzja prezesa UOKiK stwierdzająca naruszenie prawa przez przedsiębiorcę ma charakter prejudykatu. Oznacza to, że ustalenia urzędu co do faktu stosowania praktyki są wiążące dla sądów powszechnych w przypadku rozpatrywania indywidualnych spraw z udziałem konsumentów w zakresie zakwestionowanych w decyzji praktyk. Na decyzję UOKiK konsumenci mogą się także powołać przy składaniu reklamacji.

Każdy obligatariusz, który czuje się wprowadzony w błąd przez Idea Bank przy oferowaniu  obligacji GetBack, może dochodzić roszczeń w oparciu m.in. o art. 12 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Może żądać usunięcia skutków praktyki lub naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych. Informacji w tym zakresie mogą udzielić miejscy lub powiatowi rzecznicy konsumentów oraz  Rzecznik Finansowy. Ponadto, każdy konsument, który toczy spór sądowy, może wystąpić z wnioskiem o wyrażenie istotnego poglądu w swojej sprawie przez prezesa UOKiK lub Rzecznika Finansowego.

Radek Jankiewicz, Longina Grzegórska-Szpyt, PAP/BPL

Źródło:Bankier24
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Advertisement

Komentarze (37)

dodaj komentarz
doskozza
WOW! Serio!? Nie może być!!! Wykazano nieprawidłowości… A tak na poważnie, to żadna nowina. To było już wiadomo od dawna. Bank nawet zdążył donieść na odpowiedzialnych do prokuratury i zyskać status pokrzywdzonego.
sel
Żadnen kupujący obligacje " Skarbu Państwa" nie zdziwił się ,że dostanie wyższe odsetki niż za obligacje Skarbu Państwa?.
sel
Jakoś nikt nie zajmuje się kredytami które nie spłacane kupił GetBack i wystarczy je ściągnąć a firma wyjdzie z zyskami tylko kto w Polsce ma to robić jak wymiar sprawiedliwości itp są teraz w ruinie?zapaści , na dodatek cisza? a te 2 mld kupionych długów trzeba przecież po prostu odzyskać od dłużników z karami Jakoś nikt nie zajmuje się kredytami które nie spłacane kupił GetBack i wystarczy je ściągnąć a firma wyjdzie z zyskami tylko kto w Polsce ma to robić jak wymiar sprawiedliwości itp są teraz w ruinie?zapaści , na dodatek cisza? a te 2 mld kupionych długów trzeba przecież po prostu odzyskać od dłużników z karami i odsetkami czyli z dużym zyskiem.
sel
Pełno tutaj takich kredytobiorców co nie płacili rat zabiera głos, w nadziei ,że nikt nie upomni się o ich majątek bo przecież nie płacili w słusznej sprawie? przeciwko drugiego sortu Polakowi? Ernestowi?, nie ma takiej opcji, do każdego zapuka komornik jak tylko padaczka w wymiarze sprawiedliwości wreszcie minie.
ballack1313
A kiedy polisolokaty place co miesiąc a opłaty zjadają zyski
degrengolada
najgorsze, że ofiary które w pocie czoła oszczędzały latami będą próbowały dochodził swoich praw (najpewniej bezskutecznie) a winni beztrosko wydają ich pieniądze na głupstwa.
szlachta-nie-pracuje
jeszcze będą musieli podatki zapłacić jak ten koleś co sprzedał mieszkanie przed upływem 5 lat i wszedł w GB teraz pan Stefan naczelnik z Izby Skarbowej domaga się 19% z odsetkami za 5 lat jak wampir Drakula krwi
ertyy
Nie bezskutecznie. Taka decyzja UOKiKu bardzo przyśpieszy postępowanie i ułatwi uzyskanie odszkodowania od Idea Banku.
ertyy odpowiada szlachta-nie-pracuje
Wolne od podatku dochodowego są:

c) odszkodowania otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub ugodzie. ( art. 21 ust. 1, pkt 3b )
sel
Wiesz ,że dzwonią ale nie wiesz w którym kościele , ofiarą oszustów kredytowych stał się GetBack kupując takie długi, które państwo nie chce pomóc odzyskać.

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki