REKLAMA

INTERSPORT S.A.: Treść uchwał powziętych na ZWZ INTERSPORT Polska S.A. w dniu 26.09.2023 r.

2023-09-26 12:24
publikacja
2023-09-26 12:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Tresc_Uchwal_podjetych_przez_WZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Statut_IPL_26.09.2023_tekst_jednolity.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
sprawozdanie_z_dzialalnosci_RN_1.04.2022-31.03.2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Polityka_Wynagrodzen.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Intersport_Polska_SA_-Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2023
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
INTERSPORT S.A.
Temat
Treść uchwał powziętych na ZWZ INTERSPORT Polska S.A. w dniu 26.09.2023 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie, Cholerzyn 382, 32-060 Liszki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 216182, kapitał zakładowy w wysokości 3.413.070,00 zł, wpłacony w całości, NIP 676-001-65-53, przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść uchwał z wynikami głosowania powziętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 26.09.2023 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERSPORT Polska S.A. rozpatrzyło wszystkie punkty planowanego porządku obrad. Podczas posiedzenia nie zgłoszono do protokołu żadnych sprzeciwów.
Załączniki
Plik Opis
Treść Uchwał podjętych przez WZ.pdfTreść Uchwał podjętych przez WZ.pdf
Statut IPL 26.09.2023 tekst jednolity.pdfStatut IPL 26.09.2023 tekst jednolity.pdf
sprawozdanie z działalności RN 1.04.2022-31.03.2023.pdfsprawozdanie z działalności RN 1.04.2022-31.03.2023.pdf
Polityka Wynagrodzeń.pdfPolityka Wynagrodzeń.pdf
Intersport Polska SA -Sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdfIntersport Polska SA -Sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-26 Marek Kaczmarek Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki