REKLAMA
WAŻNE

INTERMA TRADE S.A.: Informacja o wstępnych wynikach za I półroczu 2020 roku

2020-09-25 12:52
publikacja
2020-09-25 12:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 62 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-25
Skrócona nazwa emitenta
INTERMA TRADE S.A.
Temat
Informacja o wstępnych wynikach za I półroczu 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Likwidator INTERMA TRADE S.A. w likwidacji („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w związku z pozostającym w toku procesem przygotowania danych na potrzeby jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2020 roku, w dniu dzisiejszym podjął decyzję o przekazaniu informacji o wstępnych wynikach za I półrocze 2020 roku.

Wstępne wyniki skonsolidowane Grupy Kapitałowej za I półrocze 2020 r. wynoszą odpowiednio:
• przychody ze sprzedaży w wysokości ok. 19,6 mln zł,
• zysk brutto ze sprzedaży w wysokości ok. 9,4 mln zł,
• strata brutto w wysokości ok. -104,1 mln zł,
• strata netto w wysokości ok. -104,6 mln zł.

Zdarzeniem o charakterze jednorazowym, wpływającym istotnie na wyniki Grupy Kapitałowej w I półroczu 2020 roku była utrata z dniem 31 marca 2020 r. kontroli nad spółką De Voss S. a r.l. i przez to również pośrednio nad BRIJU 1920 Sp. z o.o. Skutki tego zdarzenia dla danych skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały przedstawione w raporcie bieżącym nr 45/2020 oraz w skonsolidowanym raporcie za I kwartał 2020 r. opublikowanym w dniu 29 lipca 2020 r.

Jednocześnie w związku z otrzymaną w dniu 18 września 2020 r. decyzją wydaną przez Naczelnika Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w sprawie określenia dla spółki zależnej Briju Surowce Briju Secur Sp. z o.o. Sp. K. przybliżonej kwoty zobowiązań podatkowych w podatku VAT za okres od 1 listopada 2015 r. do 30 września 2016 r. oraz o dokonaniu zabezpieczenia na majątku spółki zależnej (o otrzymaniu decyzji Emitent informował w raporcie bieżącym nr 59/2020 z 18 września 2020 r.) Zarząd spółki zależnej podjął w dniu dzisiejszym decyzję o utworzeniu w ciężar wyniku za I półrocze 2020 r. rezerwy na potencjalne zobowiązania finansowe z tytułu rozliczeń w podatku VAT za w/w okres na kwotę 75,7 mln zł.

INTERMA TRADE S.A. w likwidacji w sprawozdaniu jednostkowym za I półrocze 2020 r. nie odnotowała żadnych przychodów, a strata netto Spółki wynosi ok. -2 431 tys. zł. Na wynik jednostki zależnej największy wpływ mają koszty finansowe, na które składają się przede wszystkim odsetki naliczane wraz z upływem kolejnych okresów, od potencjalnych zobowiązań w podatku VAT objętych rezerwami w latach poprzednich.

Emitent informuje, że wartości zawarte w niniejszym raporcie mają charakter szacunkowy i mogą różnić się od wyników, które zostaną opublikowane w raporcie za I półrocze 2020 roku. Publikacja raportu z wynikami za I półrocze 2020 roku nastąpi 30 września 2020r. (zgodnie z terminem publikacji przekazanym w raporcie bieżącym nr 61/2020 z 21 września 2020 roku).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-25 Tomasz Piotrowski Likwidator Spółki
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki