REKLAMA

INTERFERIE S.A.: wyniki finansowe

2021-10-22 18:06
publikacja
2021-10-22 18:06
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
INTERFERIE_FS_jednostkowy_i_prawa_III_kw._2021_ost..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 31 580 19 460 6 916 4 381
II. Zysk/Strata z działalności operacyjnej 3 956 -6 016 866 -1 354
III. Zysk/Strata przed opodatkowaniem 3 591 -6 801 786 -1 531
IV. Zysk/Strata netto 3 582 -6 770 784 -1 524
V. Łączne dochody całkowite 3 582 -6 770 784 -1 524
VI. Ilość akcji (w szt.) 14 564 200 14 564 200 14 564 200 14 564 200
VII. Zysk/Strata netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,25 -0,46 0,05 -0,10
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 877 -1 148 1 725 -258
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -13 742 -31 570 -3 009 -7 107
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 14 199 10 963 3 109 2 468
XI. Przepływy pieniężne netto razem 8 334 -21 755 1 825 -4 897
XII. Stan na: 30.09.2021 31.12.2020 30.09.2021 31.12.2020
XIII. Aktywa trwałe 173 197 169 037 37 384 37 341
XIV. Aktywa obrotowe 14 754 2 973 3 185 657
XV. Aktywa razem 190 196 172 010 41 053 37 998
XVI. Zobowiązania długoterminowe 44 304 29 994 9 563 6 626
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 19 466 19 381 4 202 4 281
XVIII. Kapitał własny 126 216 122 635 27 244 27 091
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
INTERFERIE_FS jednostkowy i prawa III kw. 2021_ost..pdfINTERFERIE_FS jednostkowy i prawa III kw. 2021_ost..pdf Raport III kwartał2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-22 Łukasz Ciołek Prezes Zarządu
2021-10-22 Urszula Bąkowska-Morawska Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki