0,4660 zł
0,00% 0,0000 zł
Interbud Lublin SA (ITB)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
GK_Interbud_sprawozdanie_finansowe_skonsolidowane_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_Interbud_sprawozdanie_finansowe_skonsolidowane_2018.pdf.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
INTERBUD_Sprawozdanie_Zarzadu_GK_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
INTERBUD_Sprawozdanie_Zarzadu_GK_.pdf.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_SSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej_z_badania_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego_i_sprawozdania_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_w_sprawie_Komitetu_Audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody ze sprzedaży 19 320,49 2 372,97 4 527,99 559,04
II. Koszty działalności operacyjnej 13 723,55 50,93 3 216,28 12,00
III. Zysk ze sprzedaży 5 596,95 2 322,04 1 311,71 547,04
IV. Zysk z działalności operacyjnej -701,69 -583,29 -164,45 -137,42
V. Zysk przed opodatkowaniem -7 446,06 -3 911,54 -1 745,07 -921,51
VI. Zysk netto -8 280,50 -3 803,01 -1 940,63 -895,94
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 415,72 1 095,55 1 972,33 258,10
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 15 732,66 2 750,14 3 687,14 647,90
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -13 902,67 -3 272,30 -3 258,26 -770,91
X. Przepływy pieniężne netto razem 10 245,71 573,38 2 401,21 135,08
kolumna 1 - stan na 31.12.2018
kolumna 2 - stan na 31.12.2017
kolumna 3 - stan na 31.12.2018
kolumna 4 - stan na 31.12.2017
XI. Aktywa trwałe 38 819,93 55 677,71 9 027,89 13 349,09
XII. Aktywa obrotowe 53 368,15 43 265,51 12 411,20 10 373,18
XIII. Aktywa razem 92 188,08 98 943,22 21 439,09 23 722,27
XIV. Zobowiązania długoterminowe 456,90 642,96 106,26 154,15
XV. Zobowiązania Krótkoterminowe 106 249,13 104 537,72 24 709,10 25 063,59
XVI. Kapitał własny -14 517,95 -6 237,46 -3 376,27 -1 495,47
XVII. Kapitał zakładowy 701,60 701,60 163,16 168,21
XVIII. Pasywa razem 92 188,08 98 943,22 21 439,09 23 722,27
XIX. Liczba akcji _w szt._ 7 016,00 7 016,00 7 016,00 7 016,00
XX. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ -1,18 -0,54 -0,28 -0,13
XXI. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _ w zł/EUR_ -1,18 -0,54 -0,28 -0,13
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję _ w zł/EUR_ -2,07 -0,89 -0,48 -0,21
XXIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _ w zł/EUR_ -2,07 -0,89 -0,48 -0,21
XXIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _ w zł/EUR_ 0,00 0,00 0,00 0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK Interbud sprawozdanie finansowe skonsolidowane 2018.pdfGK Interbud sprawozdanie finansowe skonsolidowane 2018.pdf
GK Interbud sprawozdanie finansowe skonsolidowane 2018.pdf.XAdESGK Interbud sprawozdanie finansowe skonsolidowane 2018.pdf.XAdES
INTERBUD_Sprawozdanie Zarządu GK .pdfINTERBUD_Sprawozdanie Zarządu GK .pdf
INTERBUD_Sprawozdanie Zarządu GK .pdf.XAdESINTERBUD_Sprawozdanie Zarządu GK .pdf.XAdES
Sprawozdanie z badania SSF.pdfSprawozdanie z badania SSF.pdf
Ocena_Rady_Nadzorczej_z_badania_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego_i_sprawozdania_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej.pdfOcena_Rady_Nadzorczej_z_badania_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego_i_sprawozdania_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej.pdf
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_w_sprawie_Komitetu_Audytu.pdfOswiadczenie_Rady_Nadzorczej_w_sprawie_Komitetu_Audytu.pdf

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-12 Tomasz Grodzki Prezes Zarządu Tomasz Grodzki
2019-04-12 Sylwester Bogacki Członek Zarządu Sylwester Bogacki


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-12 Paulina Kowalczyk Główny Księgowy Paulina Kowalczyk
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.