201,00 zł
0,10% 0,20 zł
ING Bank Śląski SA (ING)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
pol_SPR_FIN_30_09_2016.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
eng_SPR_FIN_30_09_2016.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2016
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
dla banków
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSFF
w walucie
data przekazania: 2016-11-03
ING BANK ŚLĄSKI SA
(pełna nazwa emitenta)
INGBSK Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
40-086 KATOWICE
(kod pocztowy) (miejscowość)
SOKOLSKA 34
(ulica) (numer)
032 3578592 032 3577092
(telefon) (fax)
marzena.radys@ingbank.pl www.ing.pl
(e-mail) (www)
6340135475 271514909
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
I. Przychody z tytułu odsetek 2 906,7 2 693,5 665,3 647,7
II. Przychody z tytułu prowizji 883,4 848,1 202,2 203,9
III. Wynik na działalności podstawowej 3 202,5 2 824,5 733,0 679,2
IV. Wynik brutto 1 295,9 1 136,2 296,6 273,2
V. Wynik netto przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A. 998,1 921,3 228,5 221,5
VI. Wynik netto przypadający akcjonariuszom niekontrolującym 0,0 0,1 0,0 0,0
VII. Przepływy pieniężne netto -2 003,8 -698,1 -458,7 -167,9
VIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 7,67 7,08 1,76 1,70
IX. Aktywa razem 116 550,0 108 893,1 27 029,2 25 552,8
X. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A. 10 976,7 10 677,9 2 545,6 2 505,7
XI. Kapitał zakładowy 130,1 130,1 30,2 30,5
XII. Udziały niekontrolujące 2,3 2,6 0,5 0,6
XIII. Liczba akcji 130 100 000 130 100 000
XIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 84,37 82,07 19,57 19,26
XV. Łączny współczynnik kapitałowy (w %) 14,8% 13,7%


Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego
sprawozdania z sytuacji finansowej (punkty IX-XIV) oraz łączny
współczynnik kapitałowy zaprezentowano na koniec bieżącego kwartału i
koniec poprzedniego roku obrotowego. Wartości w EUR są wykazane w
milionach.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
pol_SPR_FIN_30 09 2016.pdfpol_SPR_FIN_30 09 2016.pdf Sprawozdanie kwartalne za III kwartał 2016 - wersja polska
eng_SPR_FIN_30 09 2016.pdfeng_SPR_FIN_30 09 2016.pdf Sprawozdanie kwartalne za III kwartał 2016 - wersja angielska

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-11-02 Mirosław Boda Wiceprezes Zarządu Banku
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium

Brak wydarzeń
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl