REKLAMA

IMPERIO ASI S.A.: zawarcie umowy inwestycyjnej oraz umowy wspólników dotyczącej inwestycji w spółkę LIVEKID OPERATIONS Sp. z o. o. oraz złożenie oświadczenia o objęciu udziałów w spółce LIVEKID OPERATIONS Sp. z o.o.

2021-07-29 07:15
publikacja
2021-07-29 07:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-29
Skrócona nazwa emitenta
IMPERIO ASI S.A.
Temat
zawarcie umowy inwestycyjnej oraz umowy wspólników
dotyczącej inwestycji w spółkę LIVEKID OPERATIONS Sp. z o. o. oraz złożenie oświadczenia o objęciu udziałów w spółce LIVEKID OPERATIONS Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki pod firmą IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej Emitent lub IMPERIO) informuje, iż w dniu 28.07.2021 r.:
1) zawarł jako jeden z trzech Inwestorów z JR HOLDING ASI S.A. (jako Inwestorem zwanym dalej JRH), NUNATAK CAPITAL SP. Z O.O. ASI SKA (jako Inwestorem zwanym dalej NUNATAK), Założycielami LIVEKID OPERATIONS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz spółką LIVEKID OPERATIONS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej: LIVEKID) umowę inwestycyjną oraz umowę wspólników dotyczącą spółki LIVEKID (dalej zwana Umową Inwestycyjną lub Umową) dotyczącą realizacji inwestycji polegającej na nabyciu przez JRH, NUNATAK i IMPERIO łącznie do 78 udziałów w docelowym kapitale zakładowym LIVEKID, stanowiących 22,61% udziałów w docelowej strukturze właścicielskiej za kwotę 9 mln zł, przy czym IMPERIO nabędzie łącznie 2,42 % udziałów, oraz
2) złożył w wykonaniu tej Umowy oświadczenie o objęciu 8 nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym LIVEKID w zamian za wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 1 mln zł oraz przystąpieniu do Spółki.

Wartość inwestycji IMPERIO została określona na poziomie 1 mln zł. Strony w Umowie uzgodniły między innymi prawa i obowiązki wspólników, zasady ładu korporacyjnego oraz warunki zbywania udziałów w LIVEKID.

Umowa obowiązuje przez okres 10 lat i wygasa z chwilą, w której (i) wszyscy wspólnicy przestaną posiadać udziały w LIVEKID albo (ii) wszyscy Założyciele LIVEKID przestaną posiadać udziały w LIVEKID albo (iii) wszyscy Inwestorzy tj. JRH, NUNATAK oraz IMPERIO przestaną posiadać udziały w LIVEKID albo (iv) w odniesieniu do danego wspólnika, jeżeli przestanie posiadać udziały w LIVEKID.

Zarząd wskazuje, iż LIVEKID zajmuje się tworzeniem i dystrybuowaniem oprogramowania w branży edukacyjnej. Obecnie głównym jej produktem jest aplikacja do zarządzania żłobkami i przedszkolami, natomiast w myśl realizacji długofalowej strategii, LIVEKID rozwija komplementarne projekty i rozszerza ofertę produktów cyfrowych dla branży dziecięcej 0-7.

Realizacja ww. Umowy może mieć wpływ na przyszłą sytuację majątkową i gospodarczą Emitenta.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-29 Artur Górski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki