REKLAMA

I2 DEVELOPMENT S.A.: Uchwała Zarządu i2 Development S.A. w przedmiocie umorzenia obligacji własnych serii I

2020-05-11 16:29
publikacja
2020-05-11 16:29
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-11
Skrócona nazwa emitenta
I2 DEVELOPMENT S.A.
Temat
Uchwała Zarządu i2 Development S.A. w przedmiocie umorzenia obligacji własnych serii I
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu nr 29/2020 z dnia 7 maja 2020 roku, Zarząd i2 Development S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 11 maja 2020 roku podjął uchwałę w sprawie umorzenia 2.500 sztuk obligacji serii I Emitenta, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych), które zostały nabyte przez Emitenta w dniu 7 maja 2020 roku. Obligacje zarejestrowane są w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (dalej: KDPW) pod kodem PLO222400015.

W związku z powyższym Emitent zwróci się do KDPW z prośbą o umorzenie przedmiotowych obligacji zgodnie z obowiązującymi regulaminami i procedurami przyjętymi przez KDPW. Po przeprowadzeniu umorzenia przez KDPW, ilość obligacji oznaczonych ww. kodem wynosić będzie 5.000 sztuk (słownie: pięć tysięcy).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


UNOFFICIAL TRANSLATION:


Current report No. 32/2020


Date of preparation: 2020-05-11


Short name of the issuer: i2 Development S.A.


Subject: Resolution of the Management Board of i2
Development S.A. on the redemption of series I own bonds


Legal basis: Article 17 para. 1 MAR - confidential
information


With reference to report No. 29/2020 of May 7, 2020,
the Management Board of i2 Development S.A. (hereinafter: the Issuer)
informs that on May 11, 2020 adopted a resolution on the redemption of
2,500 Series I Issuer bonds, with a nominal value of PLN 1,000.00 (in
words: one thousand zlotys) each and a total nominal value of PLN
2,500,000,00 (in words: two million five hundred thousand zlotys), which
were acquired by the Issuer on May 7, 2020. The bonds are registered in
the National Depository for Securities (hereinafter: KDPW) under the
code PLO222400015.


In connection with the above, the Issuer will request
KDPW to redeem the said bonds in accordance with the applicable
regulations and procedures adopted by KDPW. After the redemption by
KDPW, the number of bonds marked with the above the code will be 5,000
(in words: five thousand).


Signatures of persons representing the Company:


2020-05-11   Marcin
Misztal   President of
the Management Board


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-11 Marcin Misztal Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki