REKLAMA

HYDROBUDOWA WŁOCŁAWEK: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% w ogólnej liczbie głosów

2007-12-31 17:20
publikacja
2007-12-31 17:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 53 / 2007
Data sporządzenia: 2007-12-31
Skrócona nazwa emitenta
HYDROBUDOWA WŁOCŁAWEK
Temat
Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% w ogólnej liczbie głosów
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd HYDROBUDOWY Włocławek S.A. ("Emitent") z siedzibą w Wysogotowie informuje, iż otrzymał od ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. zawiadomienie o przekroczeniu, w związku z nabyciem akcji Emitenta, progu 10% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki HYDROBUDOWA Włocławek S.A.

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA działa w imieniu:
- ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Średnich i Małych Spółek,
- ING Parasol Specjalistycznego Funduszu inwestycyjnego Otwartego,
- ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji,
- ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stabilnego Wzrostu,
- ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Zrównoważonego,
- ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji 2

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem na dzień sporządzenia zawiadomienia fundusze zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadają łącznie 279 802 akcje HYDROBUDOWY Włocławek S.A., co stanowi 10,09% kapitału zakładowego Emitenta oraz daje prawo do wykonywania 279 802 głosów na WZA Emitenta, co stanowi 10,09% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki.

Przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadały łącznie 268 802 głosy na WZA HYDROBUDOWY Włocławek S.A., co stanowiło 9,69% kapitału zakładowego Emitenta oraz dawało prawo do wykonywania 268 802 głosów na WZA Emitenta, co stanowiło 9,69% ogólnej liczby głosów na WZA Emitenta.

W okresie 12 miesięcy od dnia niniejszego zawiadomienia fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING TFI S.A. mogą zarówno zwiększyć jak i zmniejszyć liczbę posiadanych akcji Spółki HYDROBUDOWY Włocławek S.A.
Inwestycje w akcje HYDROBUDOWY Włocławek S.A. służą realizacji celów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ING TFI S.A. tj. wzrostu wartości aktywów funduszy w wyniku wzrostu wartości lokat. Dlatego też podjęcie decyzji o nabyciu lub zbyciu akcji zależne jest od sytuacji spółki i oceny tej sytuacji oraz bieżącego poziomu wyceny spółki. Na decyzje o nabyciu lub zbyciu akcji mogą mieć też wpływ zmiany wielkości aktywów funduszy inwestycyjnych otwartych związane z nabywaniem i zbywaniem jednostek uczestnictwa przez uczestników tych funduszy

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2007-12-31 Bartosz Basa osoba upoważniona
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Znajdź dla siebie najlepsze konto premium!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki