REKLAMA

HUUUGE, INC.: wyniki finansowe

2023-09-07 20:35
publikacja
2023-09-07 20:35
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ENG_Huuuge_Inc_report_HY2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ENG_Huuuge_Inc_consolidated_FS__HY2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ENG_Huuuge_Inc_separate_FS_HY2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Group_Huuuge,_Inc._H1'2023_Review_report_(group).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Huuuge,_Inc._H1'2023_Review_report_(standalone).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PL_Huuuge_Inc_raport_HY2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PL__Huuuge_Inc_skonsolidowane_SF_HY2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PL_Huuuge_Inc_jednostkowe_SF_HY2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Grupa_Huuuge,_Inc._H1'2023_Raport_z_przegladu_(grupa)_tlumaczenie_PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Huuuge,_Inc._H1'2023_Raport_z_przegladu_(jednostka)_tlumaczenie_PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. USD w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze / 2022 półrocze / 2023 półrocze / 2022
I. Przychody ze sprzedaży 140 934 163 427 130 408 149 319
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 48 902 21 859 45 250 19 972
III. Zysk (strata) brutto 52 469 20 715 48 550 18 927
IV. Zysk (strata) netto 44 104 17 563 40 810 16 047
V. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 37 391 26 267 34 598 24 000
VI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 628 -26 722 2 432 -24 415
VII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -1 985 -16 217 -1 837 -14 817
VIII. Łączne przepływy pieniężne netto 38 034 -16 672 35 193 -15 233
IX. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 259 587 188 217 239 539 180 251
X. Liczba akcji na koniec okresu 84 246 697 84 246 697 84 246 697 84 246 697
XI. Średnia ważona liczba akcji 79 418 767 81 918 361 79 418 767 81 918 361
XII. Podstawowy zysk na akcję (EPS) 0,56 0,21 0,52 0,19
XIII. Rozwodniony zysk na akcję (EPS) 0,55 0,21 0,51 0,19
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
ENG_Huuuge_Inc_report_HY2023.pdfENG_Huuuge_Inc_report_HY2023.pdf Raport
ENG_Huuuge_Inc_consolidated_FS_ HY2023.pdfENG_Huuuge_Inc_consolidated_FS_ HY2023.pdf Skonsolidowane sprawozdanie
ENG_Huuuge_Inc_separate_FS_HY2023.pdfENG_Huuuge_Inc_separate_FS_HY2023.pdf Jednostkowe sprawozdanie
Group Huuuge, Inc._H1'2023 Review report (group).pdfGroup Huuuge, Inc._H1'2023 Review report (group).pdf Raport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania
Huuuge, Inc._H1'2023 Review report (standalone).pdfHuuuge, Inc._H1'2023 Review report (standalone).pdf Raport z przeglądu jednostkowego sprawozdania
PL_Huuuge_Inc_raport_HY2023.pdfPL_Huuuge_Inc_raport_HY2023.pdf
PL_ Huuuge_Inc_skonsolidowane_SF_HY2023.pdfPL_ Huuuge_Inc_skonsolidowane_SF_HY2023.pdf
PL_Huuuge_Inc_jednostkowe_SF_HY2023.pdfPL_Huuuge_Inc_jednostkowe_SF_HY2023.pdf
Grupa Huuuge, Inc._H1'2023 Raport z przeglądu (grupa)_tłumaczenie PL.pdfGrupa Huuuge, Inc._H1'2023 Raport z przeglądu (grupa)_tłumaczenie PL.pdf
Huuuge, Inc._H1'2023 Raport z przeglądu (jednostka)_tłumaczenie PL.pdfHuuuge, Inc._H1'2023 Raport z przeglądu (jednostka)_tłumaczenie PL.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-07 Anton Gauffin Prezes
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt z niską marżą dla przedsiębiorców

Kredyt z niską marżą dla przedsiębiorców

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki