REKLAMA

HOLLYWOOD S.A.: wyniki finansowe

2022-09-30 15:56
publikacja
2022-09-30 15:56
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Rozszerzony_skonsolidowany_raport_kwartalny_II_KW_2022_GK_HSA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_HSA_i_GK_pierwsze_polrocze_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_Hollywood_SA_06.2022_jedn.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_Hollywood_SA_06.2022_skons.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
I. Przychody ze sprzedaży 63152 50041 13602 11005
II. Zysk/strata z działalności operacyjnej 957 -132 206 -29
III. Zysk/strata przed opodatkowaniem -1678 -2090 -361 -460
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9734 8965 2097 1972
V. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -11464 -9180 -2469 -2019
VI. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 2349 463 506 102
VII. Aktywa razem 241731 232912 51645 50640
VIII. Kapitał własny jednostki 111688 108099 23862 23503
IX. Kapitał podstawowy 68564 63280 14649 13758
X. Zysk / strata na jedną akcje zwykłą -0,0268 -0,0412 -0,0058 -0,0091
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Rozszerzony_skonsolidowany_raport_kwartalny_II_KW_2022_GK_HSA.pdfRozszerzony_skonsolidowany_raport_kwartalny_II_KW_2022_GK_HSA.pdf
Sprawozdanie Zarzadu HSA i GK pierwsze polrocze 2022.pdfSprawozdanie Zarzadu HSA i GK pierwsze polrocze 2022.pdf
Raport z przeglądu Hollywood SA 06.2022 jedn.pdfRaport z przeglądu Hollywood SA 06.2022 jedn.pdf
Raport z przeglądu Hollywood SA 06.2022 skons.pdfRaport z przeglądu Hollywood SA 06.2022 skons.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-30 Adam Andrzej Konieczkowski Prezes Zarzadu
2022-09-30 Rafał Wójcik Wiceprezes Zarzadu
2022-09-30 Paweł Mielczarek Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pracodawco! Tylko dziś! -50% na ogłoszenia z kodem CYBER2023! Sprawdź

Pracodawco! Tylko dziś! -50% na ogłoszenia z kodem CYBER2023! Sprawdź

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki