REKLAMA

HM INWEST S.A.: wyniki finansowe

2020-09-29 14:26
publikacja
2020-09-29 14:26
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
HM_raport_okresowy_za_I_polrocze_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_SF_HM_Inwest.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_SSF_HM_Inwest.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze /2019 półrocze / 2020 półrocze /2019
I. Przychody netto ze sprzedaży 29 642 932,26 16 896 047,71 6 674 381,88 3 940 309,63
II. Zysk przed opodatkowaniem -2 313 876,57 -4 830 701,19 -520 990,83 -1 126 562,78
III. Zysk netto -2 329 328,22 -3 750 751,54 -524 469,91 -874 708,85
IV. Aktywa trwałe 31 999 729,69 30 566 157,52 7 165 188,02 7 177 681,70
V. Zapasy 148 304 356,59 118 632 242,10 33 207 424,23 27 857 753,22
VI. Należności krótkoterminowe 9 889 009,62 11 072 425,82 2 214 287,87 2 600 076,51
VII. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 21 093 030,37 10 638 257,71 4 723 025,16 2 498 123,21
VIII. Kapitał własny 27 030 708,59 29 369 739,40 6 052 554,54 6 896 733,45
IX. Zobowiązania długoterminowe 57 346 438,15 53 733 584,27 12 840 671,33 12 617 960,38
X. Zobowiązania krótkoterminowe 128 206 745,88 88 691 781,94 28 707 287,48 20 827 000,57
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
HM raport okresowy za I półrocze 2020.pdfHM raport okresowy za I półrocze 2020.pdf HM INWEST S.A. Raport za I półrocze 2020
Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SF HM Inwest.pdfRaport z przeglądu śródrocznego skróconego SF HM Inwest.pdf Raport z przedlądu śródrocznego skróconego SF HM Inwest S.A.
Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SSF HM Inwest.pdfRaport z przeglądu śródrocznego skróconego SSF HM Inwest.pdf Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SF HM Inwest S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-29 PIOTR HOFMAN PREZES ZARZĄDU
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki