0,1000 zł
1,01% 0,0010 zł
Harper Hygienic SA (HRP)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
JEDNOSTKOWE_SPRAWOZDANIE_FINANSOWE_ZA_ROK_OD_1_KWIETNIA_2018_DO_31_MARCA_2019_R_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SPRAWOZDANIE_Z_DZIALALNOSCI_HARPER_HYGIENICS_S.A._za_okres_od_1_kwietnia_2018_do_31_marca_2019_r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie_na_temat_danych_niefinansowych_za_rok_2018_Harper_Hygienics_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SPRAWOZDANIE_NIEZALEZNEGO_BIEGLEGO_REWIDENTA_Harper_Hygienics_SA_za_okres_od_1_kwietnia_2018_do_31_marca_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. przychody netto ze sprzedaży 236 458 267 167 55 146 63 350
II. zysk brutto ze sprzedaży 47 295 50 195 11 030 11 902
III. zysk z działalności operacyjnej -1 351 -2 755 -315 - 653
IV. zysk (strata) brutto -6 253 -4 969 -1 458 -1 178
V. zysk (strata) netto -8 703 -4 097 -2 030 -971
VI. EBITDA 8 829 8 400 2 059 1 992
VII. aktywa trwałe 178 151 172 613 41 418 41 015
VIII. aktywa obrotowe 68 096 79 097 15 831 18 795
IX. aktywa razem 246 247 251 711 57 249 59 810
X. kapitał własny 59 138 72 318 13 749 17 184
XI. zobowiązania długoterminowe 47 568 42 282 11 059 10 047
XII. zobowiązania krótkoterminowe 138 541 137 111 32 442 32 580
XIII. pasywa razem 246 247 251 711 57 249 59 810
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OD 1 KWIETNIA 2018 DO 31 MARCA 2019 R_.pdfJEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OD 1 KWIETNIA 2018 DO 31 MARCA 2019 R_.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 01.04.2018-31.03.2019 r.
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI HARPER HYGIENICS S.A. za okres od 1 kwietnia 2018 do 31 marca 2019 r..pdfSPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI HARPER HYGIENICS S.A. za okres od 1 kwietnia 2018 do 31 marca 2019 r..pdf Sprawozdanie z działalności HARPER HYGIENICS S.A. od 01.04.2018-31.03.2019 r.
oświadczenie_na_temat_danych_niefinansowych_za_rok_2018_Harper_Hygienics_SA.pdfoświadczenie_na_temat_danych_niefinansowych_za_rok_2018_Harper_Hygienics_SA.pdf Oświadczenie na temat danych niefinansowych za rok 2018 HARPER HYGIENCS S.A.
SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA_Harper Hygienics SA za okres od 1 kwietnia 2018 do 31 marca 2019.pdfSPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA_Harper Hygienics SA za okres od 1 kwietnia 2018 do 31 marca 2019.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta HARPER HYGIENICS S.A. za okres od 01.04.2018-31.03.2019 r.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-07-31 DMITRIJ KOSTOJANSKIJ PREZES ZARZĄDU
2019-07-31 ANDRZEJ KOWALSKI CZŁONEK ZARZĄDU
2019-07-31 SERGEJS BINKOVSKIS CZŁONEK ZARZĄDU


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-07-31 EDYTA JAWOREK GŁÓWNY KSIĘGOWY
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.

  • Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego trwającego od 1.04.2019 do 31.03.2020.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.