REKLAMA

GTC: wyniki finansowe

2021-03-23 06:54
publikacja
2021-03-23 06:54
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
IFRS_FS_Standalone_PLN_FY20.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
IFRS_FS_Standalone_PLN_FY20.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2020_Raport_roczny_Spolki_bez_SF_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2020_Raport_roczny_Spolki_bez_SF_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GTC_SzB_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GTC_SzB_2020.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GTC_SzB_2020AH.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2 019 2020 2 019
Rachunek wyników
I. Udział w zysku jednostek zależnych, stowarzyszonych oraz współzależnych 0,00 291 129,00 0,00 67 728,00
II. Pozostałe przychody operacyjne 98 185,00 123 142,00 22 090,00 28 648,00
III. Udział w stracie jednostek zależnych, stowarzyszonych oraz współzależnych -258 449,00 0,00 -58 146,00 0,00
IV. Pozostałe koszty operacyjne -145 366,00 -77 029,00 -32 705,00 -17 920,00
V. Zysk przed opodatkowaniem -305 630,00 337 242,00 -68 761,00 78 456,00
VI. Podatek dochodowy -19 993,00 -15 486,00 -4 498,00 -3 603,00
VII. Zysk netto -325 623,00 321 756,00 -73 259,00 74 853,00
VIII. Zysk na jedną akcję (nie w tys.) -0,67 0,66 -0,15 0,15
Przepływy środków pieniężnych
IX. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 349 660,00 97 742,00 78 667,00 22 739,00
X. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -58 591,00 267 183,00 -13 182,00 62 157,00
XI. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -513 685,00 32 395,00 -115 570,00 7 536,00
Sprawozdanie z sytuacji finansowej
XII. Inwestycje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych oraz współzależnych 4 757 439,00 5 012 496,00 1 030 909,00 1 177 057,00
XIII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 331 509,00 523 314,00 71 836,00 122 887,00
XIV. Pozostałe 2 639,00 5 182,00 572,00 1 217,00
XV. Aktywa łącznie 5 091 587,00 5 540 992,00 1 103 317,00 1 301 161,00
XVI. Zobowiązania długoterminowe 562 364,00 596 981,00 121 861,00 140 186,00
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 110 044,00 495 488,00 23 846,00 116 353,00
XVIII. Kapitał własny 4 419 179,00 4 448 523,00 957 610,00 1 044 622,00
XIX. Kapitał podstawowy 48 556,00 48 556,00 10 522,00 11 402,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
IFRS_FS_Standalone_PLN_FY20.xhtmlIFRS_FS_Standalone_PLN_FY20.xhtml Sprawozdanie finansowe Spółki GTC SA za rok 2020
IFRS_FS_Standalone_PLN_FY20.xhtml.xadesIFRS_FS_Standalone_PLN_FY20.xhtml.xades Podpisy - Sprawozdanie finansowe Spółki GTC SA
2020_Raport_roczny_Spolki_bez_SF_pl.xhtml2020_Raport_roczny_Spolki_bez_SF_pl.xhtml Raport roczny Spółki GTC SA bez sprawozdania finansowego
2020_Raport_roczny_Spolki_bez_SF_pl.xhtml.xades2020_Raport_roczny_Spolki_bez_SF_pl.xhtml.xades Podpisy - Raport roczny Spółki GTC SA bez sprawozdania finansowego
GTC_SzB_2020.xhtmlGTC_SzB_2020.xhtml Sprawozdanie biegłego rewidenta dla Spółki GTC SA
GTC_SzB_2020.xhtml.XAdESGTC_SzB_2020.xhtml.XAdES Podpisy - Sprawozdanie biegłego rewidenta dla Spółki GTC SA
GTC_SzB_2020AH.xhtml.XAdESGTC_SzB_2020AH.xhtml.XAdES Podpisy - Sprawozdanie biegłego rewidenta dla Spółki GTC SA
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki