REKLAMA

GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji serii E i F spółki M-TRANS SA

2018-11-29 18:06
publikacja
2018-11-29 18:06

Uchwała Nr 1198/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E i F spółki M-TRANS S.A.

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1, 2 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1) określić dzień 6 grudnia 2018 r. jako dzień pierwszego notowania

w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki M-TRANS S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda:

a) 5.967.627 (pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwadzieścia siedem) akcji serii E, pod warunkiem dokonania

przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu

6 grudnia 2018 r. asymilacji tych akcji, oznaczonych kodem "PLMTRNS00044", z akcjami tej spółki będącymi w obrocie na rynku NewConnect, oznaczonymi kodem "PLMTRNS00010",

b) 7.000.000 (siedem milionów) akcji serii F, pod warunkiem dokonania w dniu 6 grudnia 2018 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLMTRNS00010";

2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "MTRANS" i oznaczeniem "MTS".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki