REKLAMA

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu akcji spółki COMECO S.A.

2018-09-14 09:42
publikacja
2018-09-14 09:42

Uchwała Nr 958/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki COMECO S.A.

§ 1

Na podstawie § 3 ust. 1 i 2 oraz § 5 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki COMECO S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda:

1) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii A,

2) 8.500.000 (osiem milionów pięćset tysięcy) akcji serii B.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mra

Źródło:PAP Biznes
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki