REKLAMA

GI GROUP POLAND S.A.: Korekta do raportu bieżącego nr 3/2022 zatytułowanego: Otrzymanie zawiadomienia o wyznaczeniu Daty Zamknięcia Transakcji sprzedaży udziałów w spółce Prohuman 2004 Kft.

2022-01-24 16:24
publikacja
2022-01-24 16:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2022 K
Data sporządzenia: 2022-01-24
Skrócona nazwa emitenta
GI GROUP POLAND S.A.
Temat
Korekta do raportu bieżącego nr 3/2022 zatytułowanego: Otrzymanie zawiadomienia o wyznaczeniu Daty Zamknięcia Transakcji sprzedaży udziałów w spółce Prohuman 2004 Kft.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Gi Group Poland S.A. ("Spółka" , "Emitent") niniejszym dokonuje korekty raportu bieżącego nr 3/2022 z uwagi na to, że w tym raporcie omyłkowo została zamieszczona treść w języku angielskim zamiast także w języku polskim. Mając na uwadze powyższe prawidłowa treść raportu bieżącego nr 3/2022 powinna brzmieć:

„Zarząd spółki Gi Group Poland S.A. („Emitent” lub „Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących:
(i) nr 70/2021
(ii) nr 71/2021
(iii) nr 72/2021
informuje, że Spółka otrzymała zawiadomienie od Sun Group Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság („Sun Group"), w którym Sun Group poinformowała Emitenta, że wyznaczyła dzień 19 stycznia 2022 roku jako Datę Zamknięcia transakcji sprzedaży przez Emitenta całości posiadanych 80. 22% udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej Emitenta Prohumán 2004 Munkaerő Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság ("Prohumán") na rzecz Sun Group.

W wyniku przeprowadzonej analizy, Emitent uznał, że uzasadnione jest zakwalifikowanie wskazanych powyżej informacji jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR, podlegającej publikacji w formie niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE)."

Podstawa prawna:
Art. 56 sec. 1 point 2 of the Act on Public Offering - current and periodic information

Podpisy:
Marcos Segador Arrebola – Prezes Zarządu
Nicola Dell’Edera – Wiceprezes Zarządu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-24 Marcos Segador Arrebola Prezes Zarządu
2022-01-24 Nicola Dell’Edera Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Teraz z kodem PROSTY masz 0% prowizji za udzielenie kredytu gotówkowego (RRSO 12,68%).

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki