REKLAMA
NIE PRZEGAP

Fotowoltaiczny gigant odesłany do kąta. Columbus będzie notowany na dwóch fixingach

2022-06-29 11:00
publikacja
2022-06-29 11:00
Fotowoltaiczny gigant odesłany do kąta. Columbus będzie notowany na dwóch fixingach
Fotowoltaiczny gigant odesłany do kąta. Columbus będzie notowany na dwóch fixingach
fot. Michaela Rehle / / Reuters

Notowany na NewConnect Columbus Energy został zakwalifikowany do segmentu NC Alert. Oznacza to, że kurs popularnej spółki będzie od lipca ustalany tylko dwa razy dziennie.

Komunikat w tej sprawie wydała 28 czerwca GPW, informując o okresowej weryfikacji i kwalifikacji akcji do segmentów rynku NewConnect. Kwalifikacja spółek do segmentów przeprowadzana jest raz na kwartał, na 2 dni sesyjne przed ostatnim dniem obrotu marca, czerwca, września i grudnia każdego roku.

Tym razem dużym zaskoczeniem jest przypisanie popularnej wśród inwestorów spółki Columbus Energy do segmentu NC Alert. Konsekwencją tego jest zmiana sposobu notowań z systemu ciągłego na system notowań jednolitych.

Dotychczas, w systemie notowań ciągłych kurs akcji był ustalany od transakcji do transakcji zawieranych po cenie najlepszego zlecenia oczekującego. Od 1 lipca, kiedy ogłoszone zmiany wejdą w życie, kurs akcji Columbusa będzie wyznaczony na podstawie ofert kupna i sprzedaży w fazie przed otwarciem. Na podstawie tych zleceń ustalany będzie kurs, po którym zawierane będą transakcje dwa razy dziennie na fixingach o godz. 11.00 i 15.00. 

Harmonogram sesji notowań ciągłych:

8.30 -11.00 Faza przed otwarciem, przyjmowanie zleceń

11.00 - Otwarcie wraz z ustaleniem kursu jednolitego

11.00 -11.30 Dogrywka pozwalająca zawierać transakcje po ustalonym kursie

11.30 -15.00 Faza przed otwarciem, przyjmowanie zleceń

15.00 - Otwarcie wraz z ustaleniem kursu jednolitego

15.00 -15.30 Dogrywka pozwalająca zawierać transakcje po ustalonym kursie

15.30 -17.05 Faza przed otwarciem, przyjmowanie zleceń

W takim systemie nie można obserwować bieżącej ceny, a tylko zmieniający się Teoretyczny Kurs Otwarcia (TKO), który jednak nie daje gwarancji zawarcia transakcji po satysfakcjonującej cenie. System notowań jednolitych wiąże się zazwyczaj ze zmniejszoną płynnością i dużymi wahaniami cen.

Regulamin wskazuje, że do segmentu NC Alert kwalifikowane są akcje emitenta, jeżeli zachodzi przynajmniej jedna z poniższych przesłanek:

  • średni kurs akcji emitenta niższy niż 5 groszy;
  • ujemna wartość księgowa emitenta;
  • w okresie ostatnich 12 miesięcy na emitenta został nałożony dwa razy lub więcej regulaminowy środek dyscyplinujący;
  • został złożony wniosek lub toczy się postępowanie upadłościowe/układowe/sanacyjne /likwidacyjne lub też ogłoszono upadłość/układ/otwarcie likwidacji lub otwarcie;
  • postępowania sanacyjnego albo też sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości ze względu na brak środków w majątku emitenta wystarczających na zaspokojenie kosztów postępowania;
  • biegły rewident wydał negatywną opinię z badania sprawozdania albo też wydał  stanowisko w sprawie odmowy wydania opinii, a sytuacja ta nie uległa zmianie przed dniem kwalifikacji.

Faktem jest, że w marcu i czerwcu spółka została upomniana przez Zarząd Giełdy za niedochowanie wymogów co do trybu i warunków publikacji raportu za IV kwartał 2021 r. i cały poprzedni rok.

Kwalifikacja spółek do poszczególnych segmentów rynku NewConnect nie stanowi rankingu tych spółek, ani też rekomendacji GPW co do inwestowania bądź też powstrzymywania się od inwestowania w instrumenty finansowe tych spółek.  Inwestorzy powinni dokonać własnej oceny, czy inwestycja w instrumenty finansowe spółki, której dotyczy niniejsza kwalifikacja, jest dla nich odpowiednia, a ocena ta powinna każdorazowo uwzględniać w szczególności sytuację prawną, gospodarczą, majątkową i finansową danej spółki – informuje GPW.

Zesłanie do NC Alert nie jest nieodwracalne, a wiele spółek po dłuższym czasie wróciło do systemu notowań ciągłych, jak choćby inna gwiazda covidowej hossy - InnoGene.

Columbus Energy to spółka z branży fotowoltaicznej, oferująca kompleksowe rozwiązania w zakresie OZE. To jedna z giełdowych gwiazd 2020 r. kiedy na fali fotowoltaicznej hossy, kurs akcji sięgnął 112 zł, a pod względem kapitalizacji spółka była wyceniana wyżej niż m.in. Tauron, JSW czy Alior Bank - komponenty WIG20. Ostatnie miesiące to jednak gwałtowny spadek notowań wraz z pogarszającymi się wynikami i mniejszym zainteresowaniem fotowoltaikąPierwszy kwartał 2022 r. to strata na poziomie 14,2 mln zł, w porównaniu do 8,6 mln zł zysku przed rokiem. Kurs od początku roku jest niżej o ok. 70 proc. z ceną na poziomie ok. 5,60 zł za akcję.

W sumie do segmentu NewConnect Alert zakwalifikowane zostały akcje 73 emitentów, wobec 64 spółek notowanych w tym segmencie na koniec II kwartału 2022. Znalazły się tam takie podmioty jak m.in. Hemp, Merlin, MFOOD czy GameDust.

 MKu

Źródło:
Tematy
Nowy etap inwestycji „GRZEGÓRZECKA 77” w Krakowie. Sprawdź!

Nowy etap inwestycji „GRZEGÓRZECKA 77” w Krakowie. Sprawdź!

Komentarze (2)

dodaj komentarz
iluminata_3
W okolicach 1 zł z ciekawości można rozegrać.
darius19
dobrze żarlo, więc nie dbali o koszty

Powiązane: Newconnect

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki