REKLAMA

COLUMBUS ENERGY: Upomnienie Spółki

2022-06-21 13:47
publikacja
2022-06-21 13:47
Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Columbus) informuje, iż w dniu 20 czerwca 2022 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 574/2022 w sprawie upomnienia Columbus. W uchwale wskazano, iż Columbus został upomniany z uwagi na niedochowanie wymogów co do trybu i warunków publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2021, tj. nie później niż pięć miesięcy od dnia bilansowego, na który zostały sporządzone roczne jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe (o czym mowa w §6 ust. 11 i 12 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu).

Zarząd Columbus wskazuje, iż raportem nr 15/2022 z dn. 31 maja 2022 r. przekazał raport roczny skonsolidowany za 2021 r., niezawierający Sprawozdania z badania biegłego rewidenta. Sprawozdanie to zostało uzupełnione raportem nr 16/2022 z dn. 1 czerwca 2022 r. Następnie raportem nr 17/2022 z dn. 1 czerwca 2022 r. Columbus opublikował raport roczny jednostkowy za 2021 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 13) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym.  Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym. Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki