REKLAMA

COLUMBUS ENERGY: Upomnienie Spółki

2022-03-25 07:21
publikacja
2022-03-25 07:21
Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Columbus) informuje, iż w dniu 24 marca 2022 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 314/2022 w sprawie upomnienia Columbus. W uchwale wskazano, iż Columbus został upomniany w wyniku niedochowania wymogów co do trybu i warunków publikacji raportu za IV kwartał 2021 r. z uwagi na nieprzekazanie raportu rocznego za 2021 r. w terminie 80 dni od zakończenia roku obrotowego (o czym mowa w §6 ust. 10a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu).

Zarząd Columbus przypomina, iż w raporcie bieżącym nr 2/2022 z dn. 31 stycznia 2022 r., w którym przekazał harmonogram publikowania raportów okresowych w 2022 r. poinformował, iż nie będzie publikował jednostkowego i skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2021 r., korzystając z uprawnienia wskazanego w §6 ust. 10a. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (przekazanie do publicznej wiadomości raportów rocznych jednostkowego i skonsolidowanego nie później niż w terminie 80 dni od zakończenia roku obrotowego), tj. zobowiązał się do przekazania raportów rocznych jednostkowego i skonsolidowanego w dniu 21 marca 2022 r.

Ponadto Zarząd Columbus raportem bieżący nr 5/2022 z dn. 19 marca 2022 r. poinformował o zmianie terminu publikacji raportów rocznych jednostkowego i skonsolidowanego za 2021 r. z 21 marca 2022 r. na 31 maja 2022 r. wskazując, iż w związku z przesunięciem terminu publikacji raportów rocznych jednostkowego i skonsolidowanego za 2021 r. na termin wykraczający poza okres 80 dni od zakończenia 2021 roku obrotowego, w dniu 21 marca 2022 r. Columbus przekaże jednostkowy i skonsolidowany raport za IV kwartał 2021 r. a także, iż przesunięcie terminu publikacji raportów rocznych jednostkowego i skonsolidowanego za 2021 r. związane było z trwającym na moment publikacji tego raportu audytem w ramach prac nad skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Columbus za rok 2021, o czym mowa w raporcie ESPI nr 11/2022.

Skonsolidowany raport za IV kwartał 2021 r. Grupy Columbus, zawierający informacje, o których mowa w § 5 ust. 4.1 pkt 1) - 4) oraz ust. 4.2 w odniesieniu do Columbus, został przekazany 21 marca 2022 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 13) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki