REKLAMA

Fitch potwierdził ratingi Mazowieckiego “A-” z perspektywą stabilną

2021-04-19 15:04
publikacja
2021-04-19 15:04
fot. Michal Staniewski /

Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi województwa mazowieckiego dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie “A-”. Perspektywa ratingów jest stabilna - poinformowała w poniedziałkowym komunikacie agencja Fitch.

“Potwierdzenie ratingów i stabilnej perspektywy odzwierciedla opinię Fitch, że sytuacja finansowa województwa jest na tyle dobra, aby utrzymać nadane oceny na obecnym poziomie, pomimo negatywnych skutków gospodarczych wywołanych pandemią koronawirusa, które mogą przełożyć się na niższe wpływy z podatku od osób prawnych (CIT) w 2021 r.” - informuje Fitch.

W komunikacie dodano, że wskaźnik spłaty zadłużenia Mazowieckiego pogorszy się w średnim okresie na skutek spadku nadwyżki operacyjnej oraz planowanych w latach 2021-2022 znacznych wydatków inwestycyjnych.

Jak podaje Fitch, mazowieckie jest największym województwem w Polsce i najbogatszym. W 2018 r. PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca Mazowsza (5,4 miliona mieszkańców) stanowił 161 proc. średniej krajowej i 114 proc. średniej unijnej EU27. Stopa bezrobocia w Województwie na koniec 2020r. wyniosła 5,2 proc. i była niższa niż średnia krajowa wynosząca 6,2 proc..

W komunikacie wskazano, że w strukturze gospodarczej części województwa znajdującego się w otoczeniu Warszawy dominuje sektor usług, gdzie baza podatkowa jest bogata i zdywersyfikowana. Dalej od stolicy, podregiony województwa charakteryzują się niższym poziomem rozwoju gospodarczego, a co za tym idzie, wskaźników makroekonomicznych.

Fitch klasyfikuje mazowieckie - jak wszystkie polskie jednostki samorządu terytorialnego (JST) - jako JST typu B, czyli obsługujące zadłużenie z własnych środków finansowych.

Agencja ocenia możliwość zwiększania dochodów przez mazowieckie w czasach dekoniunktury gospodarczej jako “słabą”, gdyż jest mniejsza niż w przypadku pozostałych województw. Mazowieckie ma najwyższy udział CIT w dochodach ogółem (68 proc. w 2020 r.) spośród województw (średnia około 40 proc.). Dodatkowo nie ma możliwości zmiany stawek podatku CIT, gdyż są one ustalane przez rząd.

“Pomimo istnienia mechanizmu wyrównywania dochodów (część regionalna subwencji ogólnej dla województw, tzw. +janosikowe+) Mazowieckie nie jest beneficjentem (ze względu na wyższe wskaźniki makroekonomiczne), tylko największym płatnikiem na rzecz wyrównywania dochodów województw. W 2021 r. Mazowieckie wpłaci 638,8 mln zł na rzecz “janosikowego”, w porównaniu do 593 mln zł w 2020 r.” - wskazuje Fitch.

W uzasadnieniu do ratingu wskazano, że mazowieckie udowodniło w ostatnich latach, że ma zdolność do ograniczania wydatków. Elastyczność mazowieckiego w zakresie wydatków, podobnie jak pozostałych województw, jest wysoka. Znajduje to odzwierciedlenie w niskim udziale wydatków sztywnych w wydatkach ogółem mazowieckiego (wynagrodzenia stanowiły 14,7 proc. w latach 2016-2020) oraz w wysokim udziale wydatków majątkowych (24,7 proc.).

Agencja wskazała, że województwa mogą ograniczać wydatki bieżące w wielu obszarach, jak na przykład w zakresie utrzymania i remontów dróg, promocji dziedzictwa kulturowego oraz lokalnej gospodarki czy na wydarzenia kulturalne. "Ponadto, ze względu na charakter realizowanego programu inwestycyjnego (duża liczba małych i średnich projektów infrastrukturalnych), mazowieckie może przesunąć realizację części inwestycji na późniejszy termin bądź częściowo je ograniczyć. W rezultacie spodziewamy się, że w sytuacji mocnego spadku dochodów, mazowieckie, tak jak inne województwa, wykorzysta swoją elastyczność po stronie wydatków” - informuje Fitch.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski

pif/ amac/

Źródło:PAP
Tematy
Otwórz iKonto Biznes w Alior Banku, spełnij warunki promocji i zgarnij 300 zł od Bankier.pl i do 1500 zł od Alior Banku.

Otwórz iKonto Biznes w Alior Banku, spełnij warunki promocji i zgarnij 300 zł od Bankier.pl i do 1500 zł od Alior Banku.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki