FASING: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

2020-07-16 18:36
publikacja
2020-07-16 18:36
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-16
Skrócona nazwa emitenta
FASING
Temat
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 16 lipca 2020 roku Pani Luiza Żebrowska – Kraszewska złożyła pismo zawierające rezygnację z członkostwa w składzie Rady Nadzorczej obecnej X kadencji, bez podania przyczyny.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na posiedzeniu w dniu 16 lipca 2020 roku podjęło uchwałę o powołaniu w skład Rady Nadzorczej obecnej X kadencji Pana Marcina Kruka.

Informacje dot. powołanego Członka Rady Nadzorczej:
Pan Marcin Kruk – 34 lata, Członek Rady Nadzorczej. Posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra prawa oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra politologii. Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach uzyskując tytuł Radcy Prawnego.

Doświadczenie Zawodowe:
VII 2015 – nadal Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Kruk
II 2010 – XII 2013 Kancelaria Radcy Prawnego VERBS Agnieszki Pasternak
2011 – Specjalista ds. prawnych Cash Flow S.A.
XII 2009 – I 2010 Praktyka w Prokuraturze Rejonowej w Dąbrowie Górniczej
Ukończył szereg szkoleń oraz brał udział w konferencjach związanych z pogłębianiem i wymianą wiedzy w zakresie prawa handlowego, gospodarczego i budowlanego.

Według oświadczenia, Pan Marcin Kruk nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy winnej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Marcin Kruk spełnia kryterium niezależności członka Rady Nadzorczej zgodnie z art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku.

Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 16.07.2020 Pan Marcin Kruk został powołany w skład Komitetu Audytu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-16 Zofia Guzy Wiceprezes Zarządu
2020-07-16 Mateusz Bik Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki