Umowa faktoringu

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2020
Data sporządzenia: 2020-02-06
Skrócona nazwa emitenta
FASING
Temat
Umowa faktoringu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje że w dniu dzisiejszym tj. 6 lutego 2020 roku wpłynęła do Spółki podpisana Umowa Faktoringu przez drugą Stronę tj. KUKE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie (Faktor). Umowa została zawarta na czas nieokreślony i może być rozwiązana przez każdą ze Stron za uprzednim 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług faktoringowych przez Faktora na rzecz Faktoranta. Faktor zgodnie i na warunkach określonych Umową Faktoringu nabywa wszystkie bezsporne Wierzytelności pieniężne przysługujące Faktorantowi wobec jego Kontrahentów objętych Listą Kontrahentów. Wartość limitu faktoringowego wynosi 15.000.000,00 zł.
W umowie przyjęto dwa warianty:
1) Wariant - Przejęcie Ryzyka z Polisą Klienta,
2) Wariant - Przejęcie Ryzyka z Polisą KUKE S.A. na Wschód,
Zgodnie z Wariantem 1) określonym w Szczegółowych Warunkach Umowy Faktoringu - Faktor przejmuje Ryzyko niewypłacalności Kontrahenta do wysokości przyznanego każdemu Kontrahentowi Limitu Kredytowego oraz do wysokości Procentu Ochrony Ubezpieczeniowej, który jest określony w Umowie ubezpieczenia.
Zgodnie z Wariantem 2) określonym w Szczegółowych Warunkach Umowy Faktoringu - Faktor przejmuje Ryzyko nieotrzymania całości lub części Wierzytelności objętych Umową Faktoringu do wysokości przyznanego Kontrahentowi Limitu Kontrahenta, jednak do kwoty nie wyższej niż przyznany i obowiązujący Limit Kredytowy w Polisie KUKE S.A. na Wschód.
Zabezpieczeniami umowy faktoringu są:
1) Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
2) Pełnomocnictwa do dysponowania rachunkami bankowymi:
- prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Gliwicach
- prowadzonego przez PKO Bank Polski S.A.
- prowadzonego przez Santander Bank Polska S.A.
3) Cesja z polis ubezpieczenia należności z KUKE S.A.
4) Oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji spłaty wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy w trybie art. 777 KPC do kwoty 11.000.000,00 zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-06 Zofia Guzy Wiceprezes Zarządu
2020-02-06 Wiesław Piecuch Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.