Ewentualne niezastosowanie się przez Polskę do wyroku TSUE bez wpływu na rating - Gill, S&P

Ewentualne niezastosowanie się przez Polskę do piątkowego wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE pozostałoby bez wpływu na rating kraju - wynika z wypowiedzi Franka Gilla, głównego analityka S&P na Polskę.

(fot. Brendan McDermid / Reuters)

"Jeżeli Polska nie zastosowałaby się do wyroku TSUE nie byłoby to pozytywne dla ratingu, ale nie zmieniłoby +matematyki+, która ewentualnie wpłynęłaby na jego zmianę" - powiedział Gill.

Dodał, że S&P zakłada w scenariuszu bazowym, że Polska zastosuje się do wyroku TSUE, gdyż jest to obowiązkowe dla wszystkich państw członkowskich UE.

TSUE przychylił się w piątek do wniosku KE, która wystąpiła w ramach postępowania w przedmiocie środków tymczasowych o nakazanie Polsce, by do czasu wydania wyroku przez TSUE ws. ustawy o Sądzie Najwyższym:

1) zawieszono stosowanie przepisów krajowych dotyczących obniżenia wieku przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego;

2) podjęto wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia, by sędziowie Sądu Najwyższego, których dotyczą sporne przepisy, mogli pełnić funkcje na tym samym stanowisku, korzystając z tego samego statusu, takich samych praw i warunków zatrudnienia, jakie przysługiwały im przed wejściem w życie ustawy o Sądzie Najwyższym;

3) powstrzymano się od wszelkich działań zmierzających do powołania sędziów Sądu Najwyższego na stanowiska sędziów, których dotyczą te przepisy, a także od wszelkich działań w celu wyznaczenia nowego Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego lub wskazania, w miejsce Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, osoby, której powierzone jest kierowanie Sądem Najwyższym do czasu powołania nowego Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego;

4) powiadomiono Komisję, nie później niż w ciągu miesiąca od doręczenia postanowienia (wiceprezesa) Trybunału, a następnie powiadamiano w regularnych odstępach jednego miesiąca, o wszystkich środkach, które przyjęto w celu pełnego zastosowania się do tego postanowienia.

Podwyżka ratingu częściowo odzwierciedla zmianę struktury gospodarki w kierunku usług

Ostatnia podwyżka ratingu Polski przez S&P częściowo odzwierciedla zmianę struktury gospodarki w kierunku usług - powiedział w poniedziałek Frank Gill, główny analityk agencji ratingowej S&P na Polskę.

"Polska jest jedną z 4 czy 5 gospodarek w Europie, która wypracowuje nadwyżki zarówno w handlu towarowym, jak i usługami. (...) To ma wpływ bazowe procesy zachodzące w gospodarce. Podwyżka ratingu Polski częściowo wynika z uznania przez nas, że w gospodarce zachodzą strukturalne zmiany. Część zatrudnionych przechodzi z rolnictwa, gdzie wciąż pracuje 20 proc. siły roboczej. (...) Odsetek pracujących w rolnictwie spada w tempie ok. 1 pkt proc. rocznie. Rzeczywiście widać przechodzenie siły roboczej z rolnictwa do usług" - powiedział Gill. (PAP Biznes)

tus/ mj/ osz/ amac/

Źródło: PAP Biznes

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
3 11 samsza

1) Niema ma "wyroku TSUE", a jednoosobowa decyzja pani wiceprezes TSUE (od X 2018!), z wykształcenia adwokat
2) A "zabezpieczenie" jest niewykonalne bo w Polsce nie ma instytucji "zawieszania ustaw".

Prywatnie wolę prawo tworzone przez demokrację z kontrolą TK. Ci co teraz się cieszą, że dla wielomilionowej EU prawo ustanawia 1 osoba, nie przewidują, że tą jedną osobą może zostać kiedyś ktoś kto będzie wydawał decyzje im wstrętne, ale "ostateczne i nieodwołalne"!

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 0 longinuspodbipieta

Art. 91.
1. Ratyfikowana umowa międzynarodowa, po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw
Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi część krajowego porządku prawnego i jest
bezpośrednio stosowana, chyba że jej stosowanie jest uzależnione od wydania
ustawy.
2. Umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie
ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową.
3. Jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy konstytuującej
organizację międzynarodową, prawo przez nią stanowione jest stosowane
bezpośrednio, mając pierwszeństwo w przypadku kolizji z ustawami.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
60 15 antek10

KONSTYTUCJA!!!!

! Odpowiedz
5 15 silvio_gesell

Art 183.3. Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego powołuje Prezydent Rzeczypospolitej na sześcioletnią kadencję spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego.
Art 180.4. Ustawa określa granicę wieku, po osiągnięciu której sędziowie przechodzą w stan spoczynku.

Konstytucja do zmiany, bo jest wewnętrznie sprzeczna.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
8 6 tu154sk

tak tak ... Kretynie w czerwony tyłek jej twórcy drobnego pijaczka Kwaśniewskiego wsadź tego sowieckiego gniota !

! Odpowiedz
0 0 longinuspodbipieta odpowiada silvio_gesell

Głupota. Jeśli ustawa obniży wiek przejscia w stan spoczynku dla sędziów nowo mianowanych oraz tych, których kadencje rozpoczynają się po wejściu tej ustawy w życie, to oba artykuły są spełnione.
Argumentacja PIS-owska, którą przejęłeś, przypomina kierowcę pojazdu uprzywilejowanego, który sądzi, że prawo do jazdy przy czerwonym świetle uprawnia go do rozjechania pieszych na pasach!!!

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 0 silvio_gesell odpowiada longinuspodbipieta

Nie da się obejść sprzeczności w art 180.4 i 183.3 różnicując wiek przejścia na emeryturę, bo byłoby to niezgodne z art 32: 1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne
USD/PLN -0,53% 3,8649
2019-11-15 22:59:00
EUR/PLN -0,31% 4,2691
2019-11-15 22:59:00
EUR/USD 0,27% 1,1052
2019-11-15 22:59:00
CHF/PLN -0,74% 3,9025
2019-11-15 22:59:00
Porównywarka kantorów internetowych

Kupuj walutę taniej >>

Chcę
Kupić
Sprzedać
Płacę

Wymień walutę taniej

Znajdź profil