REKLAMA

EUROTEL S.A.: wyniki finansowe

2021-05-17 18:27
publikacja
2021-05-17 18:27
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_za_Iq_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 98 375 97 256 21 516 22 122
II. Zysk brutto 5 275 1 074 1 154 244
III. Zysk netto 4 242 897 928 204
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 796 -1 082 1 705 -246
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -45 -3 808 -10 -866
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 691 -4 507 -807 -1 025
VII. Przepływy pieniężne netto, razem 4 060 -9 397 888 -2 137
VIII. Aktywa, razem 188 557 181 092 40 460 39 780
IX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 101 609 117 075 21 803 25 718
X. Kapitał własny ogółem 86 948 64 017 18 657 14 063
XI. Kapitał akcyjny 750 750 161 165
XII. liczba akcji (w szt.) 3 748 255 3 748 255 3 748 255 3 748 255
XIII. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,13 0,24 0,25 0,05
XIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 23,20 17,08 4,98 3,75


Wybrane dane finansowe ze Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego z
sytuacji na koniec poprzedniego roku obrotowego wykazano w Raporcie
kwaratalnym na str.3.Wybrane dane finansowe zawierajace podstawowe
pozycje Jednostkowego Sprawozdania finansowego wykazano w Raporcie
kwartalnym na str.12.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za Iq 2021.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za Iq 2021.pdf Skonsolidowany raport kwartalny za 1 kwartał 2021 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-17 Tomasz Basiński Wiceprezes Zarządu
2021-05-17 Krzysztof Stepokura Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki