REKLAMA

ELEKTROTIM S.A.: Informacja o Aneksie do umowy kredytowej zawartej z mBank S.A. w zakresie linii wieloproduktowej dla ELEKTROTIM S.A.

2022-11-29 16:03
publikacja
2022-11-29 16:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2022
Data sporządzenia: 2022-11-29
Skrócona nazwa emitenta
ELEKTROTIM S.A.
Temat
Informacja o Aneksie do umowy kredytowej zawartej z mBank S.A. w zakresie linii wieloproduktowej dla ELEKTROTIM S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Spółka ELEKTROTIM S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 29.11.2022 r. otrzymała zawarty z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie Aneks do Umowy ramowej dla linii wieloproduktowej dla ELEKTROTIM S.A. (data Aneksu: 25.11.2022r., dalej: Aneks). O zawarciu Umowy ramowej Spółka informowała raportem bieżącym nr 48/2020 z dnia 30.11.2020 r.

Przedmiotem Umowy jest korzystanie przez Spółkę z odnawialnego limitu kredytowego linii wieloproduktowej, który może być wykorzystywany przez ELEKTROTIM S.A. na finansowanie bieżącej działalności. Spółka ma prawo korzystać z produktów w ramach limitu linii do kwoty 18.000.000,00 PLN (limit).

Na podstawie Aneksu przedłużono Spółce termin udostępnienia linii do dnia 24.11.2025 r. oraz ograniczono koszty finansowania.

Zabezpieczeniem spłaty wierzytelności jest Gwarancja PLG-FGP udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego na kwotę 14.400.000,00 PLN, tj. na kwotę gwarancji stanowiącą 80% kwoty limitu Linii, na okres od dnia wpisu do Rejestru Banku Gospodarstwa Krajowego do dnia 24.02.2026 roku wraz z pozostałymi zabezpieczeniami wskazanymi w Umowie.

ELEKTROTIM S.A. zobowiązał się do złożenia w Banku oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego w formie aktu notarialnego do kwoty 27.000.000 PLN.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-29 Ariusz Bober Prezes Zarządu
2022-11-29 Artur Więznowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne dobrych ofert.

MINI pełne dobrych ofert.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki