REKLAMA

EDISON: Wybór Biegłego Rewidenta

2021-11-10 15:54
publikacja
2021-11-10 15:54
Zarząd spółki Edison S. A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, iż w dniu 08.11.2021 r. Spółka podpisała umowę z UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 3115 („Biegły Rewident” ). Przedmiotem powyższej umowy jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 r.
Wyboru Biegłego Rewidenta dokonała Rada Nadzorcza Spółki na podstawie §16 pkt h Statutu Spółki uchwałą nr 1 podjętą w dniu 27.10.2021 r.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 11) załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki