REKLAMA

Czy za wypadek poza drogą publiczną odszkodowanie z OC/AC będzie wypłacone? Sprawdzamy

2023-06-25 06:00
publikacja
2023-06-25 06:00

Wypadki zdarzają się również poza drogami publicznymi. Sprawdzamy, czy takie zdarzenia powodują u ubezpieczyciela obowiązek wypłaty odszkodowania z OC lub AC.

Czy za wypadek poza drogą publiczną odszkodowanie z OC/AC będzie wypłacone? Sprawdzamy
Czy za wypadek poza drogą publiczną odszkodowanie z OC/AC będzie wypłacone? Sprawdzamy
/ Shutterstock

Mówiąc o wypadku drogowym lub stłuczce, najczęściej mamy na myśli zdarzenie, do którego doszło na terenie drogi publicznej. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że wypadki oraz stłuczki mają miejsce również na drogach należących do prywatnych właścicieli. Takie zdarzenia mogą być częstsze latem, kiedy właściciele pojazdów chętniej wybierają się na przejażdżki w mniej uczęszczane miejsca.

Rodzi się zatem pytanie, czy w razie zdarzenia, które miało miejsce poza drogą publiczną, poszkodowany również może liczyć na odszkodowanie z ubezpieczenia OC lub autocasco. Eksperci porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl oraz największej w Polsce multiagencji ubezpieczeniowej Unilink postanowili rozwiać wątpliwości dotyczące tej kwestii.

Droga wewnętrzna a droga publiczna: jakie są różnice?

Wydaje się, że w ramach odpowiedzi na postawione wcześniej pytanie najpierw warto przypomnieć rozróżnienie pomiędzy drogą wewnętrzną oraz drogą publiczną. Według ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych za drogę publiczną należy uważać drogę krajową, wojewódzką, powiatową oraz gminną. „Z kolei droga wewnętrzna to część lub całość działki przeznaczona do ruchu drogowego rozumianego jako możliwość korzystania z drogi przez nieoznaczoną liczbę osób (zobacz: Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 listopada 2019 r. - sygnatura akt VII SA/Wa 1094/19)” - informuje Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Specyficzny status mają strefy ruchu, które powstają poprzez stosowne oznaczenie wjazdu i wyjazdu z co najmniej jednej drogi wewnętrznej. Utworzenie strefy ruchu skutkuje zastosowaniem na danym terenie standardowych przepisów ruchu drogowego. Z kolei strefa zamieszkania przyznaje szczególne uprawnienia pieszym.

„W przypadku dróg wewnętrznych niebędących strefą ruchu i strefą zamieszkania przepisy ruchu drogowego obowiązują natomiast tylko w zakresie potrzebnym do zapewnienia bezpieczeństwa i wynikającym ze znaków oraz sygnałów” - przypomina Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.  

Złe utrzymanie drogi wewnętrznej może być kosztowne

Bardzo istotny jest również artykuł 8 ustęp 2 ustawy prawo o ruchu drogowym, który potwierdza, że obowiązek odpowiedniego utrzymania i oznakowania dróg wewnętrznych powinien spoczywać po stronie właściciela działki lub zarządcy terenu (o ile taki zarządca istnieje). Okazuje się, że na podstawie wspomnianego przepisu można wysuwać roszczenia odszkodowawcze.

Przykład stanowi Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 16 grudnia 2021 r. (sygnatura akt: II C 345/21) przyznający spore odszkodowanie mężczyźnie, który jadąc motocyklem, doznał poważnych obrażeń na zaniedbanym moście stanowiącym część drogi wewnętrznej. „Roszczenie związane ze złym stanem wspomnianej drogi i mostu zostało skierowanej do następcy prawnego spółki węglowej, która kiedyś zarządzała terenem” - mówi Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

OC kierowcy obowiązuje również poza drogą publiczną

Może się okazać, że właściciel lub zarządca drogi wewnętrznej posiada ubezpieczenie OC. W takiej sytuacji to właśnie do ubezpieczyciela można kierować roszczenia związane ze złym stanem lub oznakowaniem drogi. Znacznie częściej szkody powstałe na drogach wewnętrznych są jednak likwidowane przy pomocy innego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Mowa o popularnym OC dla kierowców. Orzecznictwo sądowe wskazuje, że obowiązkowe OC komunikacyjne działa również poza drogami publicznymi. „W tym kontekście można chociażby wskazać Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 28 listopada 2017 r. (C-514/16)” - informuje Paweł Kuczyński.

Co więcej, w komentarzach do ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych dość często znajdziemy informację, że przymusowe OC zapewnia ochronę na drogach wewnętrznych, placach przeznaczonych do ruchu pojazdów oraz placach budowy (zobacz na przykład: J. Nawracała [w:] Komentarz do niektórych przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych [w:] Kontrakty na rynku ubezpieczeń. Komentarz do przepisów i warunków ubezpieczenia, red. D. Maśniak, Warszawa 2020, s. 936).

Polisa autocasco też nie wyklucza dróg wewnętrznych

Eksperci największej w Polsce multiagencji ubezpieczeniowej Unilink mają z kolei dobrą wiadomość dla osób posiadających ubezpieczenie autocasco. „Zakłady ubezpieczeniowe nie ograniczają swojej odpowiedzialności tylko do zdarzeń, które miały miejsce na drogach publicznych. To dodatkowy atut ubezpieczeń autocasco, który docenimy na przykład wtedy, gdy podczas postoju na parkingu stanowiącym część drogi wewnętrznej ktoś uszkodzi nasz samochód. W takiej sytuacji ustalenie sprawcy skutkujące likwidacją szkody z jego ubezpieczenia OC może być niestety trudne. Znacznie łatwiej będzie skorzystać z posiadanego autocasco” - podsumowuje Maciej Łoboz, ekspert multiagencji ubezpieczeniowej Unilink.

Źródło:
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Bezpieczeństwo na drogach

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki