REKLAMA

Do Stanów Zjednoczonych bez wizy – krok po kroku

2019-11-16 05:46
publikacja
2019-11-16 05:46

Od 11 listopada 2019 roku do USA Polacy mogą podróżować do Stanów Zjednoczonych bez wizy. Decyzja o wydaniu zezwolenia na podróżowanie w ramach ruchu bezwizowego będzie teraz podejmowana w ciągu 72 godzin. Jednorazowo w Stanach Zjednoczonych będzie można spędzić 90 dni.

Konferencja prasowa prezydenta Andrzeja Dudy i ambasador Georgette Mosbacher ws. zniesienia wiz do USA. / fot. Mateusz Wlodarczyk / Forum

Od 11 listopada 2019 roku do Stanów Zjednoczonych Polacy mogą latać bez wizy. Nasz kraj został włączony do Visa Waiver Program. Odsetek odmów przyznania wiz Polakom spadł poniżej 3% w ostatnim amerykańskim roku budżetowym trwającym od 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku. Był to ostatni z warunków, po którego spełnieniu Polska oficjalnie stała się członkiem programu ruchu bezwizowego.

Sprawdzamy, jakie są obecnie warunki podróży do USA oraz jakie procedury pozostały bez zmian. Czy wciąż można zostać zawróconym z lotniska w Stanach Zjednoczonych do Polski?

Visa Waiver Program

Visa Waiver Program polega na zezwoleniu obywatelom poszczególnych krajów na podróżowanie do Stanów Zjednoczonych bez wizy w celach biznesowych i turystycznych na okres nieprzekraczający 90 dni. Polska jest 24 państwem Unii Europejskiej, które dołączyło do programu ruchu bezwizowego.

Obecnie do programu należy 39 państw na świecie. Uważane są za kraje rozwinięte, z wysokim wskaźnikiem stopnia rozwoju społecznego.

Państwo starające się o dołączenie do ruchu bezwizowego zobligowane jest do:

 • wydawania paszportów z danymi biometrycznymi,
 • zawiadomienia służb amerykańskich w ciągu 24 godzin od otrzymania informacji o skradzionych lub zagubionych paszportach,
 • przyjęcia swoich obywateli lub byłych obywateli, jeżeli zostaną wydaleni z USA maksymalnie w ciągu trzech tygodniu od wydania decyzji,
 • przekazywania informacji o swoich obywatelach, którzy mogą stwarzać zagrożenie w Stanach Zjednoczonych.

W ramach programu ruchu bezwizowego podczas pobytu w USA podróżni mogą odwiedzać inne kraje np. Kanadę lub Meksyk. Czas ważności pobytu w ramach ruchu bezwizowego nie „resetuje się” po opuszczeniu granic Stanów Zjednoczonych - czytamy na stronie amerykańskiej ambasady. Pobyt w USA liczy się jako ciągłość, a wyjazd do państwa graniczącego ze Stanami uznawany jest za „lokalny”.

/ Bankier.pl

System ESTA

Zezwolenie ESTA upoważniające do podróżowania bez wizy można otrzymać przez internet. Wniosek dostępny jest na oficjalnej stronie ambasady USA. Pytania w aplikacji dotyczą danych osoby podróżującej, celu wizyty oraz informacji o pracodawcy. Osoba ubiegająca się o zezwolenie nie musi już odwiedzać ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie lub konsulatu w Krakowie w celu odbycia rozmowy z konsulem. Wystarczy wypełnić aplikację online. Wnioskodawca otrzyma decyzję w ciągu 72 godzin. Przed rejestracją w systemie ESTA podróżny nie musi mieć wykupionego biletu do USA.

Na stronie Ambasady USA w Polsce zainteresowane osoby mogą wypełnić nowy wniosek o wydanie zezwolenia lub sprawdzić status złożonej aplikacji. Wydana zgoda ważna jest przez dwa lata i uprawnia do nieograniczonej liczby podróży do Stanów Zjednoczonych. Żadna z wizyt w USA nie może przekraczać jednorazowo okresu 90 dni. Nie ma przepisu, który zabraniałby od razu po powrocie do Polski wyjechać ponownie do Stanów np. kolejnego dnia. Na miejscu trzeba przekonać oficera imigracyjnego, że mamy powód do odbywania tak częstych wizyt w USA. To on decyduje o wpuszczeniu podróżnego na teren Stanów.

Osoby podróżującego do innego kraju przez Stany Zjednoczone są zobligowane do rejestracji w systemie ESTA.

Jak złożyć wniosek ESTA?

Do złożenia wniosku w ramach Visa Waiver Program potrzebny jest ważny paszport, karta kredytowa Mastercard, VISA, American Express, Discover lub konto PayPal. Aplikację o zgodę na podróżowanie w ramach programu ruchu bezwizowego można wypełnić przez internet. Cała procedura składa się z kilku kroków:

 1. Zgoda na klauzule zrzeczenia się odpowiedzialności.
 2. Uzupełnienie danych osobowych.
 3. Podanie informacji o podróży.
 4. Odpowiedzi na pytania dotyczące uprawnień.
 5. Sprawdzenie wniosku.
 6. Zapłacenie 14 dolarów (około 54 zł - sprawdź obecny kurs dolara).

W pierwszym kroku wnioskodawca wyraża niezbędne zgody, następnie przechodzi do sekcji uzupełniania danych osobowych. Podczas rejestracji w systemie ESTA należy podać: imię, nazwisko, płeć, datę i miejsce urodzenia, numer i datę ważności paszportu, imiona i nazwiska rodziców, adres, numer telefonu, e-mail, kartę kredytową, informacje o zatrudnieniu oraz pseudonim, pod jakim występujemy w mediach społecznościowych.

Informacje dotyczące pracodawcy wnioskodawcy są niezbędne do otrzymania wniosku. Pozwalają sprawdzić, czy dana osoba nie wybiera się do Stanów Zjednoczonych jak imigrant. Informacje o zatrudnieniu są wymogiem narzucanym przez przepisy prawne.

Opłata za wniosek wynosi 14 dolarów. Składają się na nią 4 dolary za rozpatrzenie aplikacji oraz 10 dolarów za wydanie pozytywnej decyzji. Wszystkie osoby składające podanie przez system ESTA zobligowane są do zapłaty 4 dolarów. Wydanie zezwolenie na podróżowanie w ramach ruchu bezwizowego związane jest z opłatą 10 dolarów. W przypadku odmowy opłata nie zostanie pobrana.

Przetwarzanie wniosków przesłanych przez system ESTA może potrwać do kilku godzin. Po tym czasie wnioskodawca otrzyma informację potwierdzającą ukończenie rejestracji oraz numer referencyjny na podany adres e-mail. W ciągu 72 godzin podanie zostanie rozpatrzone.

Status wniosku ESTA

W systemie ESTA są trzy statusy przetwarzania wniosku:

 • zatwierdzone zezwolenie,
 • brak zgody na podróż,
 • trwa oczekiwanie na autoryzację.

Zatwierdzone zezwolenie oznacza, że osoba składająca wniosek może podróżować do USA w ramach Visa Waiver Program. Podróżując pomiędzy stanami USA nie jest koniecznie posługiwanie się dokumentem potwierdzającym rejestrację ESTA.

W przypadku braku zezwolenia na wizytę w Stanach Zjednoczonych podróżny może ubiegać się o otrzymanie wizy podróżnej lub innej odzwierciedlającej cel wyprawy. Brak zgody w systemie ESTA dotyczy tylko zezwolenia na podróż w ramach ruchu bezwizowego i nie wpływa na decyzję o wydaniu wizy. Jeżeli wniosek został odrzucony, to ponowne jego złożenie będzie skutkowało takim samym rezultatem w przypadku, gdy nie zmieniła się sytuacja osoby ubiegającej się o zezwolenie. Ambasady i konsulaty nie podają szczegółów dotyczących braku zgody na wydanie zezwolenia ESTA.

Autoryzacja wniosku może potrwać do 72 godzin. Jeżeli w danej sprawie nie podjęto natychmiastowej decyzji, to nie oznacza zmniejszenia szans na pozytywne rozpatrzenie wniosku. Podawanie nieprawdziwych danych lub utajnienie prawdziwego powodu wizyty może skutkować wydaleniem ze Stanów Zjednoczonych.

Warunki podróżowania w ramach ruchu bezwizowego

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby wyjechać do USA w ramach programu ruchu bezwizowego? Osoba podróżująca zarówno drogą lotniczą, jak i morską, zobowiązana jest do przedstawienia urzędnikowi na lotnisku lub w porcie biletu powrotnego lub dowodzącego kontynuowanie podróży poza Stanami Zjednoczonymi. Departament Stanu USA w Serwisie Informacji Wizowej dla Polski zaznacza, że osoby podróżujące do Kanady, Meksyku, na Bermudy lub Wyspy Kanaryjskie muszą być pełnoprawnymi mieszkańcami tych terenów.

Osoby wybierające się do Stanów Zjednoczonych muszą posiadać polski paszport biometryczny, który jest ważny co najmniej 6 miesięcy dłużej niż planowany pobyt w USA. Od 2015 roku Program Visa Waiver nie pozwala na wjazd osobom, które od 1 marca 2011 roku odwiedziły jedno z następujących państw: Iran, Irak, Koreę Północną, Sudan, Syrię, Libię, Somalię oraz Jemen.

Posiadanie wydrukowanego potwierdzenia rejestracji w ESTA w czasie podróży nie jest wymagane. Zezwolenie z systemu jest podpięte elektronicznie bezpośrednio do numeru paszportu. Dobrze jest jednak mieć przy sobie kopię potwierdzającą rejestrację ESTA. Niektóre linie lotnicze wymagają podania numeru indentyfikacyjnego nadanego przez system ESTA przed wejściem na pokład.

Co się nie zmieniło?

Podróżni, którzy posiadają ważną wizę, nadal mogą z niej korzystać oraz nie muszą ubiegać się o zezwolenie ESTA.

Zezwolenie ESTA uprawnia do podróżowania po Stanach Zjednoczonych, ale nie jest jednoznaczne z pozwoleniem na wjazd. Po przyjeździe do USA każda osoba zostanie skontrolowana przez pracowników Customs and Border Protection. Od ich decyzji zależy, czy podróżny zostanie wpuszczony na terytorium Stanów Zjednoczonych.

W jakiej sytuacji nowe zezwolenie ESTA?

W przypadku wyrobienia nowego paszportu lub zmiany nazwiska należy ponownie złożyć podanie o wydanie zezwolenia w systemie ESTA. Gdy zmianie uległa życiowa sytuacja podróżującego, wymagane jest nowe zezwolenie. Zmiana sytuacji może przykładowo dotyczyć zachorowania na chorobę zakaźną. 

Dzieci i rejestracja grupowa

Osoby podróżujące z dziećmi poniżej 18. roku życia muszą wypełnić osobne wnioski dla niepełnoletnich podróżnych. Rejestracji w systemie ESTA mogą dokonać rodzice lub opiekunowie dziecka.

W systemie ESTA można zarejestrować członków rodziny lub znajomych, jeżeli posiadamy ich dane niezbędne do wypełnienia wniosku. Jednorazowo można zarejestrować maksymalnie 50 osób. Grupowa rejestracja nie oznacza ze wszystkie wskazane osoby podróżują w tym samym czasie. Każda osoba otrzyma indywidualny numer rejestracyjny.

Ile pieniędzy można przywieźć z USA?

Przewożenie pieniędzy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a innymi państwami jest legalne bez względu na sumę. W przypadku kwoty powyżej 10 tys. dolarów wywożonych z USA koniecznie jest zgłoszenie sumy w kwestionariuszu Służby Celnej USA nr 4790. Nie ma znaczenia, w jakiej postaci obywa się przewóz środków, czy będą to banknoty, monety, czeki bankowe lub osobiste, papiery wartościowe, akcje lub obligacje.

Waluta przewożonych środków nie ma znaczenia - jeżeli po przeliczeniu na dolary przekracza równowartość 10 tys. dolarów, należy to zgłosić. W innym wypadku na podróżnego przewożącego pieniądze może zostać nałożona kara administracyjna, grozi mu również wszczęcie dochodzenia kryminalnego oraz konfiskata środków.

Co warto wiedzieć?

W przypadku posiadania podwójnego obywatelstwa wystarczy zarejestrować jeden paszport w systemie ESTA. Musi to być paszport kraju, który jest członkiem ruchu bezwizowego.

Osoby, które posiadają zezwolenie ESTA oraz wizę turystyczną do Stanów Zjednoczonych stają w jednej kolejce do odprawy. Kolejka podzielona jest ze względu na dwie grupy pasażerów. Jedna dla obywateli USA oraz osób z zieloną kartą, druga dla pozostałych osób.

LOT do Stanów

Z Polski do USA polecimy bezpośrednio samolotami linii lotniczych LOT. Przewoźnik zapowiada, że od 5 sierpnia 2020 roku bezpośrednie połączenia będą dostępne na trasie z Warszawy do Miami, Chicago, Nowego Jorku, Los Angeles i San Francisco. Przelot z Warszawy do Nowego Jorku trwa niecałe 10 godzin.

Rodzaje wiz

W zależności od celu podróży, dostępne są różne rodzaje wiz. Dla osób, które wyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych na pobyt czasowy w celach służbowych, turystycznych lub na leczenie przeznaczone są wizy B-1 oraz B-2. Możliwe jest także otrzymanie łączonej wizy.

Studenci planujący edukację w USA mogą wyrobić wizę F-1. Dla osób, które chcą odbyć praktyki zawodowe w celu podniesienia kwalifikacji przeznaczona jest wiza M-1. Osoby biorące udział w programach wymiany międzynarodowej powinny ubiegać się o wizę J.

Osoby udające się do Stanów w celu podjęcia pracy tymczasowej muszą mieć specjalną wizę. Rozróżnienie występuje ze względu na rodzaj wykonywanej pracy oraz branże. Dla stażystów przewidziana jest wiza H-3, natomiast pracownicy oddelegowani do oddziału firmy powinni wyrobić wizę L-1.

DF

Źródło:
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Podróże

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki