REKLAMA

DROZAPOL: Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna przez Emitenta i Spółkę zależną

2020-09-29 14:10
publikacja
2020-09-29 14:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-29
Skrócona nazwa emitenta
DROZAPOL
Temat
Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna przez Emitenta i Spółkę zależną
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Drozapol-Profil S.A. (Emitent) informuje, że dnia 29.09.2020 r. podpisał z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna (Bank) aneks do umowy o limit wierzytelności z dnia 10.06.2010 r.. Umowa została zawarta na 120 miesięcy, przy czym bieżący okresu udostępniania kredytu upływa w dniu 10 maja 2021 roku.

W skład limitu wchodzą następujące produkty:
• Kredyt odnawialny w PLN/EUR/USD do kwoty 7,0 mln zł,
• Akredytywy w PLN lub innej walucie do kwoty 7,0 mln zł,
• Gwarancje bankowe w PLN lub innej walucie do kwoty 7,0 mln zł.

Zabezpieczenie limitu stanowią:
• Weksel in blanco z deklaracją wekslową Kredytobiorcy,
• Hipoteka umowna kaucyjna do kwoty 4,26 mln zł na nieruchomości Emitenta w Bydgoszczy,
• Hipoteka umowna łączna do kwoty 17,25 mln zł (wcześniej 26,25 mln zł) na nieruchomościach Emitenta w Bydgoszczy,
• Cesja wierzytelności z umów ubezpieczenia nieruchomości, na których ustanowiona jest hipoteka,
• Poręczenie spółki zależnej DP Invest Sp. z o.o. do kwoty 10,5 mln zł (wcześniej 19,5 mln zł),
• Weksel in blanco z deklaracją wekslową Poręczyciela.


Jednocześnie w dniu dzisiejszym aneks do umowy limitu wierzytelności z dnia 25.02.2016 r. podpisała spółka zależna DP Invest Sp. z o.o.
Umowa została zawarta na okres 120 miesięcy. Na mocy niniejszego aneksu Bank udostępnia Spółce zależnej do dnia 10.05.2021 r. kwotę limitu w wysokości 4,5 mln zł.

W skład limitu wchodzą następujące produkty:
• Kredyt odnawialny 1 w PLN/EUR/USD do kwoty 2,5 mln zł,
• Kredyt odnawialny 2 w PLN/EUR/USD do kwoty 2,0 mln zł
• Akredytywy w PLN lub innej walucie do kwoty 4,0 mln zł,
• Gwarancje bankowe w PLN lub innej walucie do kwoty 4,0 mln zł.

Zabezpieczenie limitu stanowią:
• Weksel in blanco z deklaracją wekslową,
• Hipoteka umowna łączna do kwoty 17,25 mln zł na nieruchomościach jak w przypadku Emitenta,
• Przelew wierzytelności istniejących i przyszłych przysługujących Kredytobiorcy wobec dłużników,
• Przelew wierzytelności istniejących przysługujących spółce Drozapol-Profil S.A. z tytułu zaakceptowanych kontraktów,
• Cesja polisy ubezpieczenia towaru w transporcie (o ile dotyczy),
• Cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości, na których ustanowiona jest hipoteka,
• Poręczenie Drozapol-Profil S.A. do kwoty 6,75 mln zł,
• Weksel in blanco z deklaracją wekslową Poręczyciela

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-29 Wojciech Rybka Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki