REKLAMA
PIT 2023

DELKO S.A.: Rekomendacja Rady Nadzorczej Delko Spółka Akcyjna dotycząca wypłaty dywidendy

2023-11-10 15:43
publikacja
2023-11-10 15:43
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2023
Data sporządzenia: 2023-11-10
Skrócona nazwa emitenta
DELKO S.A.
Temat
Rekomendacja Rady Nadzorczej Delko Spółka Akcyjna dotycząca wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Delko S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 10 listopada 2023 roku Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę w sprawie opinii co do propozycji Zarządu Spółki w zakresie wypłaty dywidendy za rok obrotowy od 01.01.2022 do 30.06.2023.

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała propozycję Zarządu, określoną w uchwale Zarządu w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku o wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki w kwocie 10.764.000 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych), tj. 0,90 zł na jedną akcję, z zysku netto, za okres od 01 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku. Zarząd Delko Spółka Akcyjna rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki ustalenie dnia dywidendy na 03 stycznia 2024 roku, a dnia wypłaty dywidendy na 17 stycznia 2024 roku.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy od 01.01.2022 do 30.06.2023, podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-10 Dariusz Kawecki Prezes Zarządu
2023-11-10 Mirosław Jan Dąbrowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki