Część uchodźców z Mariupola otrzymała decyzje azylowe

Część uchodźców ewakuowanych z Mariupola i Donbasu, przebywających obecnie w ośrodkach w Rybakach i Łańsku (warmińsko-mazurskie), otrzymała azyl. To osoby, które nie mogą udokumentować pochodzenia polskiego, a są np. małżonkami osób posiadających Kartę Polaka.

Część uchodźców z Mariupola otrzymała decyzje azylowe
Część uchodźców z Mariupola otrzymała decyzje azylowe (fot. Łukasz Solski / FORUM)

Od listopada ub. roku w ośrodkach w Rybakach i Łańsku przebywa grupa 188 uchodźców z Mariupola i Donbasu. Wobec 135 osób, które miały ważną Kartę Polaka, na początku marca wydano decyzje dotyczące zezwolenia na pobyt stały w Polsce. Karty Stałego Pobytu pozwalają uchodźcom podjąć pracę i naukę, umożliwiają rejestrację w urzędach pracy osób bezrobotnych. Dzięki Karcie Stałego Pobytu mieszkańcy ośrodka w Rybakach i Łańsku mogą podróżować po krajach strefy Schengen.

W Rybakach mieszka także grupa 53 osób, które nie mają Karty Polaka. To np. członkowie rodzin, którzy nie mogą udokumentować polskiego pochodzenia. Te osoby ubiegały się o azyl w Polsce. Jak podała PAP Aldona Szparak, kierownik oddziału legalizacji pobytu cudzoziemców w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim, wobec większości - bo wobec 46 osób - wydano już decyzję azylową. Decyzję taką wydał Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Jak dodała Szparak, dało to podstawę do wydania przez wojewodę warmińsko-mazurskiego tym uchodźcom zezwoleń na pobyt stały w Polsce. Wojewoda podpisał do tej pory 35 zezwoleń na pobyt stały. W kolejnych dniach wydawane będą następne. Zezwolenia dają możliwość wydania Kart Stałego Pobytu w Polsce wobec tych osób.

Przebywająca od listopada ub.r. w ośrodku Caritas Archidiecezji Warmińskiej w Rybakach grupa 188 osób z Mariupola i Donbasu jest drugą grupą uchodźców ze wschodniej Ukrainy.

Tak jak w przypadku pierwszej grupy, podczas ponad 6-miesięcznego pobytu w Rybakach i Łańsku i w oczekiwaniu na propozycję pracy oraz mieszkań uczą się polskiego, a dzieci i młodzież uczęszczają do szkół.

Na stronie internetowej MSWiA działa zakładka Bank Ofert, w którym gromadzone są informacje o wszelkich formach pomocy dla osób ewakuowanych, mające na celu znalezienie dla nich warunków do osiedlenia się na terytorium Polski.

Jak podał PAP w poniedziałek wydział prasowy MSWiA, zarejestrowano zgłoszenia od 86 gmin, 3 starostw powiatowych, fundacji oraz kilku firm. Niektóre samorządy są gotowe przyjąć nawet kilka rodzin np. Poznań - 10, Warszawa - 10, Wałbrzych - 3, Gdynia - 2, Opole - 3, Gdańsk - 5.

Najczęstsze oferty pracy pochodzą z branży budowlanej, gastronomicznej, handlowej i turystycznej. Są także propozycje adresowane do osób o wysokich kwalifikacjach zawodowych, takich jak lekarze czy inżynierowie.

Oferty nadsyłane do banku są rejestrowane i przesyłane do właściwych wojewodów, którzy je weryfikują. Potem są przedstawiane i kojarzone z odpowiednimi rodzinami w ośrodkach w Łańsku i Rybakach. (PAP)

ali/ gma/

Źródło: PAP

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
1 0 ~Ferdek

BANDERLANDIA podnosi łeb

! Odpowiedz
Rozlicz PIT za 2017
szybko i bez błędów

lub uruchom online teraz

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 1,9% I 2018
PKB rdr 5,1% IV kw. 2017
Stopa bezrobocia 6,6% X 2017
Przeciętne wynagrodzenie 4 973,7 zł XII 2017
Produkcja przemysłowa rdr 8,6% I 2018

Znajdź profil

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl