REKLAMA

Co rozwiąże za nas faktoring?

2017-04-14 10:17
publikacja
2017-04-14 10:17

Faktoring jest jedną z form zewnętrznego finansowania działalności bieżącej przedsiębiorstwa o charakterze krótkoterminowym. Polega on na uwolnieniu zamrożonych, niepracujących środków pieniężnych dzięki zbyciu nieprzeterminowanych i bezspornych należności na rzecz firmy faktoringowej. Dzięki temu uwolnione środki mogą zostać wykorzystane na działalność bieżącą przedsiębiorstwa lub jej rozwój. Umowa faktoringu jest gwarancją zabezpieczającą przedsiębiorstwo przed ewentualną niewypłacalnością dłużnika i może być traktowana jako alternatywa dla ubezpieczenia działalności.

Co rozwiąże za nas faktoring?
Co rozwiąże za nas faktoring?

Faktoring jako usługa finansowa ma wiele zalet. Należą do nich niewątpliwie poprawa płynności finansowej, pokrycie zapotrzebowania na środki, poprawa wskaźników, wzrost obrotów bez angażowania dodatkowych środków, wzrost konkurencyjności, oszczędności administracyjne, ograniczenie ryzyka wypłacalności, monitoring spłat przez faktora, obniżenie kosztów związanych z kredytem kupieckim.  

Kogo dotyczy faktoring?

Jest to przydatna usługa dla przedsiębiorstw, które mają duże zapotrzebowanie na kapitał oraz mierzą się z płynnością firmy. Ten problem dotyczy firm we wczesnym etapie rozwoju (najczęściej są to start-upy), które mają duże zapotrzebowanie na elastyczne sposoby finansowania lub tych o wysokim  poziomie należności, utrzymujących stałą współpracę z kontrahentami. Podobnie jest z przedsiębiorstwami, które realizują ekspansywną strategię zwiększania obrotów m.in. przez  stosunkowo długie terminy płatności, nie dysponując wystarczającym zabezpieczeniem w celu zaciągnięcia kredytu.

Dlaczego jest korzystny dla firm?

Faktoring pomaga rozwiązać problemy związane z płynnością firmy. W świecie rosnącej konkurencji podejmuje się rozmaite działania, aby przyciągać i zatrzymać klientów. Jednym z nich jest odroczony termin zapłaty pozwalający nabywcom towarów i usług na większą elastyczność. Może to jednak spowodować problemy z płynnością przedsiębiorstwa je sprzedającego, utrudniając mu wywiązywanie się z własnych zobowiązań. Faktoring jest zatem rodzajem zabezpieczenia przed utratą płynności finansowej spowodowanej nieterminową spłatą zobowiązań przez naszych klientów. Znajduje również dobre zastosowanie w przypadku ograniczonego zaufania do klienta, któremu udziela się odroczony termin płatności.

Jedną z zalet faktoringu jest również łatwiejszy dostęp do tej usługi w przeciwieństwie do kredytu. Firma chcąca skorzystać z tej usługi, nie musi się martwić, że jej kondycja będzie niewystarczająco dobra dla faktora bądź zostanie uznana za firmę zbyt młodą, aby świadczyć na jej rzecz usługi. Istotne jest również to, że korzystanie z faktoringu nie obniża scoringu firmy i tym samym nie zamyka drogi do skorzystania w przyszłości z np. kredytu.

W jaki sposób faktoring zmniejsza ryzyko transakcyjne i zapewnia płynność?

Poprzez usługę faktoringu przedsiębiorca może przenieść na faktora – firmę świadczącą usługi faktoringowe – ryzyko niewypłacalności swojego klienta. Dzięki sprzedaży należności otrzymuje on środki, które może przeznaczyć na bieżącą działalność swojej firmy. Według analizy danych GUS za rok 2015 do najliczniejszych grup klientów firm faktoringowych w Polsce należą przede wszystkim firmy z branży przemysłowej (28%) oraz handlowej (28%); na kolejnych miejscach plasują się podmioty świadczące usługi (11,9%), transport (11,3%) oraz branża budowlana (8,8%). Wiele z wymienionych grup należy do branż podwyższonego ryzyka, co doskonale obrazuje funkcję zabezpieczającą faktoringu. Koszt poszczególnych usług finansowych jest czynnikiem decydującym. Wysokie koszty usługi oraz niepewność co do składowych opłaty, którą musimy uiścić na rzecz faktora, stanowią poważną wadę tej usługi, jednakże elastyczność co do zarządzania środkami finansowymi oraz łatwiejszy dostęp do tej usługi są rekompensatą wysokich kosztów.

Xchanger.pl

Źródło:
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (4)

dodaj komentarz
~easy
warto przeanalizować dla kwoty 1mln w roku koszty realne faktoringu to ok. 50tyś, dodatkowo w niektórych bankach limit faktoringowy obniża zdolność kredytową. Dodatkowo dużo papierologii. Nie polecam
~maniek
"Poprzez usługę faktoringu przedsiębiorca może przenieść na faktora – firmę świadczącą usługi faktoringowe – ryzyko niewypłacalności swojego klienta."
Co za brednie... Standardowo faktoring działa do mniej więcej 40-50 dni. Jak się zdarzy, że jednego miesiąca większość klientów zapłaci mi po 60 dniach, to firma leży,
"Poprzez usługę faktoringu przedsiębiorca może przenieść na faktora – firmę świadczącą usługi faktoringowe – ryzyko niewypłacalności swojego klienta."
Co za brednie... Standardowo faktoring działa do mniej więcej 40-50 dni. Jak się zdarzy, że jednego miesiąca większość klientów zapłaci mi po 60 dniach, to firma leży, bo mało tego, że będę musiał zwrócić faktorowi wszystkie zapłacone przez niego kwoty, to jeszcze dowali mi horrendalne opłaty dodatkowe.
~AOWFaktoring
@maniek to znaczy, że korzystasz z faktoringu niepełnego, tj. z regresem - wykupienie wierzytelności bez przejęcia ryzyka niewypłacalności dłużnika. Jeśli korzystałbyś z faktoringu pełnego (bez regresu) to przejęcie ryzyka niewypłacalności dłużnika spoczywałoby na firmie faktoringowej.

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki