Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Faktoring - na czym polega i ile kosztuje?

Faktoring - na czym polega i ile kosztuje?
Spis treści

Faktury z długim terminem płatności mogą zaważyć na płynności finansowej firmy. Przed problemami może uchronić faktoring.

Dla wielu przedsiębiorców okres pomiędzy faktycznym dostarczeniem towaru lub wykonaniem usługi a otrzymaniem za nie zapłaty jest kluczowy z punktu widzenia ekonomicznej stabilności. Niestety środki nie zawsze można otrzymać szybko. W niektórych przypadkach trzeba na nie czekać – w zależności od ustaleń – nawet 180 dni. Z pomocą przychodzą firmy zajmujące się faktoringiem. Dzięki nim możliwe staje się otrzymanie zaliczki za niezapłacone faktury, co pozwoli błyskawicznie uzyskać środki niezbędne do bieżącego funkcjonowania lub nowych inwestycji.

Faktoring – co to jest?

Faktoring to usługa opierająca się na wykupieniu przez faktora (podmiot zajmujący się faktoringiem) nieprzeterminowanej wierzytelności. Faktorant – czyli firma sprzedająca niezrealizowane faktury – otrzymuje w zamian zaliczkę, a po uregulowaniu płatności przez kontrahenta pozostałą część kwoty. Wynagrodzeniem dla faktora jest najczęściej prowizja, wynosząca ustalony procent wysokości faktury.

Należy pamiętać, że faktoringiem nie można objąć faktur, których termin płatności minął. Bardzo często zajmujące się nim firmy zapewniają kompleksowe zarządzanie, finansowanie oraz windykację wierzytelności.

Faktoring – rodzaje

Chociaż często stosuje się jedno zbiorcze pojęcie faktoringu, w rzeczywistości może przybrać różne formy. To, jakie korzyści osiągniemy, zależy od wyboru konkretnej opcji. Wbrew pozorom nie zawsze stroną zlecającą faktoring musi być również wystawca faktury. Poza tym znaczenie dla stworzonego podziału będzie miało również to, czy faktor jest podmiotem działającym w konkretnym kraju czy poza jego granicami.

Faktoring pełny

Zasadniczą różnicą pomiędzy faktoringiem pełnym (bez regresu) i niepełnym (faktoring z regresem) jest to, kto przejmuje na siebie ryzyko związane z niewypłacalnością dłużnika, co wiąże się również z działaniami windykacyjnymi. W faktoringu pełnym całą odpowiedzialność za zobowiązanie bierze na siebie faktor – również on będzie zobowiązany do jego uregulowania w przypadku niewypłacalności właściwego dłużnika. Cała procedura wiąże się oczywiście z koniecznością ubezpieczenia należności, które jest gwarancją uzyskania środków.

Schemat prezentuje się następująco:

 • Faktorant wystawia fakturę z danymi odbiorcy.
 • W następnym kroku dokonuje zbycia wierzytelności na rzecz faktora. Może sam ubezpieczyć jej spłatę lub dokonać tego za pośrednictwem instytucji.
 • Faktorant uzyskuje zaliczkę na poczet rozliczenia wierzytelności. Jej wysokość może sięgnąć nawet 90% wartości faktury.
 • Po dokonaniu płatności przez kontrahenta faktor rozlicza faktury i przekazuje faktorantowi pozostałe środki.
 • W przypadku nieopłacenia faktury przez dłużnika faktor dokonuje windykacji należności lub korzysta z wykupionego ubezpieczenia. Po uzyskaniu środków przekazuje je faktorantowi.

Faktoring niepełny

Często określa się go również mianem faktoringu niewłaściwego lub faktoringu z regresem. Podstawowa różnica polega na tym, że ryzyko niewypłacalności swojego klienta bierze na siebie faktorant. Jeżeli nie dojdzie do płatności w przewidzianym w umowie faktoringu terminie, klient firmy faktoringowej będzie więc zobowiązany do zwrotu uzyskanej zaliczki. Wiąże się to co prawda ze znacznie większym ryzykiem, jednak przekłada się również na obniżenie kosztów i ograniczenie formalności. W praktyce to zdecydowanie częściej wybierane rozwiązanie. Dobór właściwej formy faktoringu powinien być uzależniony od konkretnego przypadku.

Schemat faktoringu niepełnego prezentuje się następująco:

 • Faktorant wystawia faktury za towary lub usługi.
 • Następnie sprzedaje wierzytelność faktorowi.
 • Faktor wydaje faktorantowi zaliczkę.
 • Po otrzymaniu płatności faktor przekazuje faktorantowi resztę środków.
 • Po upłynięciu terminu płatności faktor kontaktuje się z wierzycielem i próbuje uzyskać należność.
 • W przypadku skutecznej windykacji przekazuje środki faktorantowi, jeżeli nie uda się tego zrobić, faktorant będzie musiał zwrócić uzyskaną zaliczkę.

Faktoring mieszany

Szczególną formę umowy faktoringu stanowi faktoring mieszany, będący wypadkową faktoringu pełnego i faktoringu z regresem. Faktor kupuje w takim przypadku wierzytelność bez możliwości regresu, ale ustalany jest limit, powyżej którego odpowiedzialność ponosi faktorant. Jeżeli kwota zobowiązania ulegnie zmniejszeniu, ryzyko niewypłacalności kontrahenta zostanie przeniesione na firmę świadczącą usługę faktoringu.

Faktoring jawny i tajny

Dłużnik nie zawsze musi wiedzieć o tym, że firma sprzedająca mu towary lub usługi korzysta z faktoringu. W zależności od podejścia do tego zagadnienia wyróżniamy faktoring jawny oraz tajny. Funkcjonuje również faktoring półotwarty, w którym wierzyciel uzyskuje informacje o podpisaniu umowy faktoringu po otrzymaniu wezwania do zapłaty od faktora.

Faktoring odwrotny

Tradycyjny faktoring adresowany jest do sprzedawców. Z faktoringu odwrotnego mogą z kolei skorzystać kupujący. W takim przypadku po uzyskaniu faktury faktor przekazuje ją faktorantowi. Instytucja reguluje płatność, natomiast kupujący – w zamian za oprocentowanie zadłużenia – spłaca je w dłuższym terminie. Dzięki temu nie tylko na bieżąco reguluje swoje zobowiązania, ale jest w stanie również zachować płynność finansową.

Forfaiting

Z faktoringiem często bywa mylony forfaiting. Wynika to nie tylko z bliskości brzmieniowej obu wyrazów, ale również wykorzystywania podobnego mechanizmu. Różnice są jednak znaczące. Przede wszystkim forfaiting dotyczy transakcji zagranicznych. Należności przybierają natomiast postać weksli. Ryzyko transakcji bierze na siebie forfaiter, a więc instytucja skupująca zadłużenie. Forfaitysta, czyli klient korzystający z usługi forfaitingu, płaci natomiast prowizję w formie odsetek od wartości zadłużenia. Dzięki zastosowaniu tego mechanizmu zyskuje jednak błyskawiczny zwrot środków i możliwość swobodnego operowania.

3 najlepsze oferty kredytu dla Ciebie - 10 000zł

Faktoring pełny czy z regresem – co wybrać?

Wybór odpowiedniej formy faktoringu zależy od kilku czynników. Przede wszystkim kluczowa okaże się ocena kondycji finansowej firmy oraz charakterystyka rynku, na którym operuje.

Faktoring pełny warto wybrać jeśli:

 • Firma podejmuje współpracę z wieloma nowymi podmiotami i chce zminimalizować ryzyko: w takim przypadku faktor nie tylko bierze na siebie odpowiedzialność za dostarczenie środków, ale weryfikuje kupującego, co może pomóc w podejmowaniu właściwych decyzji biznesowych w przyszłości.
 • Najważniejsza jest stabilność: faktoring pełny wiąże się z pewnością otrzymania należności (uszczuplonej o prowizję).
 • Zarządzaniem fakturami oraz windykacją ma się zająć inny podmiot: faktoring umożliwia przede wszystkim przeniesienie obowiązków związanych z windykacją zadłużenia i rozliczaniem faktur na inną firmę. Po podpisaniu umowy faktoringu pełnego obowiązki te przechodzą automatycznie na faktora.
 • Termin płatności faktur jest zbyt długi – jeżeli kontrahenci wymagają dłuższego terminu płatności, a w zauważalny sposób przekłada się to na płynność finansową przedsiębiorstwa, faktoring będzie znakomitym rozwiązaniem.
 • Rynek dynamicznie się zmienia – wahania rynku utrudniają ocenę sytuacji i wiarygodności kontrahentów. W takim przypadku warto pomyśleć o podpisaniu umowy faktoringu.

W przypadku faktoringu z regresem decydująca okaże się znajomość kontrahentów oraz akceptowalny profil ryzyka. Jeżeli są to zaufani partnerzy i nie spodziewamy się problemów z uzyskaniem środków, warto wybrać ten model płatności. Pozwoli to ograniczyć formalności i koszty. Jednocześnie jednak trzeba mieć świadomość, że jest to dodatkowe ryzyko.

Poradniki