Co SRRI mówi o ryzyku w funduszach inwestycyjnych

Temat ryzyka niczym bumerang powraca na łamy naszego cyklu poradników poświęconych tematyce inwestowania w fundusze inwestycyjnie do tego tematu już omówiliśmy, teraz zajrzymy nieco w szczegóły.

Miar i wskaźników dotyczących ryzyka w świecie finansów znaleźć możemy wiele. Jedną z nich jest wskaźnik SRRI czyli syntetyczny wskaźnik opisujący profil ryzyka i zysku (ang. Synthetic Risk and Reward Indicator). Wskaźnik ten pomaga w prosty sposób i już na pierwszy rzut oka ocenić z jakim ryzykiem będziemy mieli do czynienia w wypadku zainwestowania w dany fundusz.

Wskaźnik SRRI przyjmuje wartości całkowite z przedziału od 1 do 7. Najniższa wartość (1) oznacza najniższy poziom ryzyka, zaś najwyższa wartość (7) przypisywana jest najbardziej ryzykownym funduszom. Analogicznie, wartość (1) oznacza jednocześnie fundusz o najniższym potencjalnym zysku, zaś wartość (7) fundusz o najwyższej potencjalnej stopie zwrotu. Innymi słowy, wskaźnik SRRI ucieleśnia złotą zasadę inwestowania – im wyższy potencjalny zysk, tym wyższe ryzyko.

Przyporządkowanie odpowiedniej wartości wskaźnika SRRI konkretnemu funduszowi uzależnione jest od realizowanej przez niego polityki inwestycyjnej. Bezpośrednio wartość SRRI wynika z wartości odchylenia standardowego tygodniowych stóp zwrotu funduszu inwestycyjnego. Mówiąc inaczej, SRRI pokazuje, o ile średnio zmieniała się cena jednostek uczestnictwa danego funduszu w porównaniu ze średnią z ostatnich 5 lat. Związek odchylenia standardowego ze wskaźnikiem SRRI pokazuje poniższa tabela.

Wartość SRRI Odchylenie standardowe
1 0,00-0,49%
2 0,50-1,99%
3 2,00-4,99%
4 5,00-9,99%
5 10,00-14,99%
6 15,00-24,99%
7 powyżej 25,00%

Zgodnie z metodologią obliczania SRRI, najniższym poziomem ryzyka (ale też i zyskowności) cechować będą się fundusze, które charakteryzowały się minimalną zmiennością ceny jednostek (do 0,49 proc. różnicy między najniższą a najwyższą wartością jednostki w ciągu tygodnia). Nikogo nie powinno zaskoczyć, że w kategorii tej znajdziemy głównie fundusze inwestujące w aktywa bezpieczne, np. fundusze gotówkowe/pieniężne.

Na drugim biegunie znajdujemy fundusze o najwyższym poziomie ryzyka (i potencjalnej zyskowności). Ocena 7 wskazuje, że odchylenie standardowe tygodniowych stóp zwrotu za ostatnich 5 lat przekraczało 25 proc. W tej kategorii znajdziemy przede wszystkim agresywnie inwestujące fundusze akcyjne.

Na koniec ważna uwaga na temat największych wad wskaźnika SRRI. Po pierwsze, bazuje on na historycznych stopach zwrotu. Tymczasem nigdy nie powinniśmy zakładać, że historyczne wyniki przełożą się jeden do jednego na rezultaty, które dany fundusz osiągnie w przyszłości. Po drugie, wskaźnik SRRI pomija pewne specyficzne rodzaje ryzyka – weźmy na przykład ryzyko kredytowe związane z inwestowaniem w obligacje przedsiębiorstw.

Podsumowując, wskaźnik SRRI w szybki sposób dostarcza wartościowych informacji dotyczących zachowania cen jednostki danego funduszu inwestycyjnego w przeszłości. Nie powinien być on jednak jedynym parametrem, na który patrzymy podejmując decyzję inwestycyjną.

Informacje o wartości wskaźnika SRRI znaleźć możemy w dokumentach funduszy inwestycyjnych.

Źródło: Bankier24

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Największe wzrosty i spadki

AIG25 MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) 8,66  zł 0,81 (10,32%)
CAB59 Rockbridge Dywidendowy (Rockbridge FIO Parasolowy) 110,93  zł 10,15 (10,07%)
SKR54 Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) 142,76  zł 12,34 (9,46%)
KAH20 Esaliens Globalnych Zasobów (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 85,52  zł -4,33 (-4,82%)
AGR01 SFIO AGRO Kapitał na Rozwój 224 410,35  zł -11 400,26 (-4,83%)
INV04 First Private Equity FIZ AN 972,42  zł -91,24 (-8,58%)
SKR54 Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) 142,76  zł 28,80 (25,27%)
INV36 Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) 164,15  zł 26,76 (19,48%)
ARK42 Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO) 1 247,35  zł 196,59 (18,71%)
SEB21 Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) 60,86  zł -5,58 (-8,40%)
INV04 First Private Equity FIZ AN 972,42  zł -91,24 (-8,58%)
CAB63 Rockbridge FIO Akcji Lewarowany 844,31  zł -79,99 (-8,65%)
PCS55A1 PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) 163,47  zł 58,10 (55,14%)
PCS55 PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) 159,82  zł 56,29 (54,37%)
SUP08_E Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) 148,44  € 43,56 (41,53%)
QRS06 QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) 64,73  zł -16,77 (-20,58%)
SEB21 Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) 60,86  zł -22,32 (-26,83%)
GTI38 Inventum Premium SFIO (w likwidacji) -15,23  zł 449,44 (-96,72%)

Znajdź profil