REKLAMA

Co SRRI mówi o ryzyku w funduszach inwestycyjnych

2019-07-11 15:07
publikacja
2019-07-11 15:07

Temat ryzyka niczym bumerang powraca na łamy naszego cyklu poradników poświęconych tematyce inwestowania w fundusze inwestycyjnie do tego tematu już omówiliśmy, teraz zajrzymy nieco w szczegóły.

Co SRRI mówi o ryzyku w funduszach inwestycyjnych
Co SRRI mówi o ryzyku w funduszach inwestycyjnych
fot. theta / / theta

Miar i wskaźników dotyczących ryzyka w świecie finansów znaleźć możemy wiele. Jedną z nich jest wskaźnik SRRI czyli syntetyczny wskaźnik opisujący profil ryzyka i zysku (ang. Synthetic Risk and Reward Indicator). Wskaźnik ten pomaga w prosty sposób i już na pierwszy rzut oka ocenić z jakim ryzykiem będziemy mieli do czynienia w wypadku zainwestowania w dany fundusz.

Wskaźnik SRRI przyjmuje wartości całkowite z przedziału od 1 do 7. Najniższa wartość (1) oznacza najniższy poziom ryzyka, zaś najwyższa wartość (7) przypisywana jest najbardziej ryzykownym funduszom. Analogicznie, wartość (1) oznacza jednocześnie fundusz o najniższym potencjalnym zysku, zaś wartość (7) fundusz o najwyższej potencjalnej stopie zwrotu. Innymi słowy, wskaźnik SRRI ucieleśnia złotą zasadę inwestowania – im wyższy potencjalny zysk, tym wyższe ryzyko.

Przyporządkowanie odpowiedniej wartości wskaźnika SRRI konkretnemu funduszowi uzależnione jest od realizowanej przez niego polityki inwestycyjnej. Bezpośrednio wartość SRRI wynika z wartości odchylenia standardowego tygodniowych stóp zwrotu funduszu inwestycyjnego. Mówiąc inaczej, SRRI pokazuje, o ile średnio zmieniała się cena jednostek uczestnictwa danego funduszu w porównaniu ze średnią z ostatnich 5 lat. Związek odchylenia standardowego ze wskaźnikiem SRRI pokazuje poniższa tabela.

Wartość SRRI Odchylenie standardowe
1 0,00-0,49%
2 0,50-1,99%
3 2,00-4,99%
4 5,00-9,99%
5 10,00-14,99%
6 15,00-24,99%
7 powyżej 25,00%

Zgodnie z metodologią obliczania SRRI, najniższym poziomem ryzyka (ale też i zyskowności) cechować będą się fundusze, które charakteryzowały się minimalną zmiennością ceny jednostek (do 0,49 proc. różnicy między najniższą a najwyższą wartością jednostki w ciągu tygodnia). Nikogo nie powinno zaskoczyć, że w kategorii tej znajdziemy głównie fundusze inwestujące w aktywa bezpieczne, np. fundusze gotówkowe/pieniężne.

Na drugim biegunie znajdujemy fundusze o najwyższym poziomie ryzyka (i potencjalnej zyskowności). Ocena 7 wskazuje, że odchylenie standardowe tygodniowych stóp zwrotu za ostatnich 5 lat przekraczało 25 proc. W tej kategorii znajdziemy przede wszystkim agresywnie inwestujące fundusze akcyjne.

Na koniec ważna uwaga na temat największych wad wskaźnika SRRI. Po pierwsze, bazuje on na historycznych stopach zwrotu. Tymczasem nigdy nie powinniśmy zakładać, że historyczne wyniki przełożą się jeden do jednego na rezultaty, które dany fundusz osiągnie w przyszłości. Po drugie, wskaźnik SRRI pomija pewne specyficzne rodzaje ryzyka – weźmy na przykład ryzyko kredytowe związane z inwestowaniem w obligacje przedsiębiorstw.

Podsumowując, wskaźnik SRRI w szybki sposób dostarcza wartościowych informacji dotyczących zachowania cen jednostki danego funduszu inwestycyjnego w przeszłości. Nie powinien być on jednak jedynym parametrem, na który patrzymy podejmując decyzję inwestycyjną.

Informacje o wartości wskaźnika SRRI znaleźć możemy w dokumentach funduszy inwestycyjnych.

Źródło:Bankier24
Tematy
Prowadzisz biznes? Poznaj ofertę kart Intercity

Prowadzisz biznes? Poznaj ofertę kart Intercity

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki