REKLAMA

COMARCH: Powołanie osób zarządzających Comarch S.A. dnia 28 czerwca 2022 r.

2022-06-28 16:34
publikacja
2022-06-28 16:34
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
CV_czlonkowie_Zarzadu_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-28
Skrócona nazwa emitenta
COMARCH
Temat
Powołanie osób zarządzających Comarch S.A. dnia 28 czerwca 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z §5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Comarch S.A. informuje, że w dniu 28 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwały nr nr 30, 31, 32, 33, 34 oraz 35 w sprawie wyboru Zarządu Spółki. Powołani zostali:
1. Pan Janusz Filipiak na stanowisko Prezesa Zarządu,
2. Pan Paweł Prokop na stanowisko Wiceprezesa Zarządu,
3. Pan Andrzej Przewięźlikowski na stanowisko Wiceprezesa Zarządu,
4. Pan Zbigniew Rymarczyk na stanowisko Wiceprezesa Zarządu,
5. Pan Konrad Tarański na stanowisko Wiceprezesa Zarządu,
6. Pan Marcin Warwas na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.
Pan Janusz Filipiak, Pan Paweł Prokop, Pan Andrzej Przewięźlikowski, Pan Zbigniew Rymarczyk, Pan Konrad Tarański oraz Pan Marcin Warwas zostali powołani do pełnienia funkcji członków Zarządu Comarch S.A. na kolejną kadencję.
Zarząd Comarch S.A. przekazuje w załączeniu życiorysy członków Zarządu wybranych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2022 r.
Załączniki
Plik Opis
CV_członkowie Zarządu_2022.pdfCV_członkowie Zarządu_2022.pdf Źyciorysy członków Zarządu wybranych przez WZA_2022-06-28

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-28 Paweł Prokop Wiceprezes Zarządu
2022-06-28 Konrad Tarański Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki