REKLAMA

COMARCH: Odwołanie członka Rady Nadzorczej Comarch S.A.

2021-06-24 15:19
publikacja
2021-06-24 15:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-24
Skrócona nazwa emitenta
COMARCH
Temat
Odwołanie członka Rady Nadzorczej Comarch S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z §5 ust. 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Comarch S.A. informuje, że w dniu 24 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 24 w sprawie odwołania osoby nadzorującej. Pan Tadeusz Włudyka, został odwołany z funkcji Członka Rady Nadzorczej Comarch S.A. z dniem 24 czerwca 2021 r. na swoją prośbę.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-24 Paweł Prokop Wiceprezes Zarządu
2021-06-24 Konrad Tarański Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki