CBOS: Przybywa krytyków nadzoru bankowego w Polsce

Chociaż ufamy samym bankom, blisko co trzeci ankietowany przez CBOS uważa, że działalność tych instytucji w Polsce jest niewłaściwie nadzorowana – wynika z najnowszego badania. Odsetek niezadowolonych jest dziś wyższy niż w 2009 roku.

Badanie opinii przeprowadzono w związku z wprowadzonymi pod koniec 2018 roku przepisami, w ramach których zwiększono kompetencje Komisji Nadzoru Finansowego. Wobec nowego prawa organ nadzoru może zdecydować o przejęciu jednego banku przez inny, jeśli fundusze instytucji przejmowanej spadną poniżej wskazanego poziomu lub gdy zachodzi ryzyko, że znajdzie się ona w trudnej sytuacji finansowej.

Wzrosła liczba krytyków nadzoru nad sektorem bankowym w Polsce, wynika z badania CBOS-u
Wzrosła liczba krytyków nadzoru nad sektorem bankowym w Polsce, wynika z badania CBOS-u (YAY Foto)

Instytucje (nadal) zaufania publicznego

Blisko trzy czwarte ankietowanych (74 proc.) deklaruje, że darzy zaufaniem banki działające w Polsce. Takich osób przybywa – w połowie 2012 roku podobną opinię wyrażało 65 proc. ankietowanych. W gronie tym przeważają osoby młode, lepiej wykształcone i bardziej usatysfakcjonowane swoją sytuacją materialną.

„Czy, ogólnie rzecz biorąc, ma Pan(i) zaufanie do banków działających w Polsce?*”

Data badania/ Odpowiedzi

Mam zaufanie

Opinie ambiwalentne

Nie mam zaufania

Trudno powiedzieć

VII 2012

65 proc.

16 proc.

16 proc.

3 proc.

XII 2018

74 proc.

11 proc.

11 proc.

4 proc.

* Na podstawie odpowiedzi na skali od -3 do +3, na której -3 oznaczało głęboką nieufność, a +3 pełne zaufanie. Wartości od -3 do -1 traktowane są jako brak zaufania, 0 jako opinia ambiwalentna, a od +1 do +3 jako zaufanie.

Źródło: CBOS, „Zaufanie do systemu bankowego”, 2018

68 proc. ankietowanych uważa, że pieniądze ulokowane w bankach w Polsce są bezpieczne. To mniej niż w 2006 roku, gdy pozytywnej odpowiedzi udzieliło 74 proc. respondentów, a jednocześnie więcej niż w poprzedniej edycji badania (62 proc. w 2012 r.). Rekordowo niski odsetek pozytywnych opinii na ten temat odnotowano w pamiętnym dla rynków finansowych okresie 2008-2009, kiedy to o bezpieczeństwie pieniędzy lokowanych w bankach przekonanych było odpowiednio 59 i 58 proc. ankietowanych. O pewności środków w bankach najczęściej mówią osoby lepiej wykształcone, młodsze, mieszkające w większych miastach i zadowolone z własnej sytuacji materialnej.

Przybywa krytyków nadzoru

W ciągu ostatniej dekady o ok. 50 proc. wzrósł odsetek osób krytycznie oceniających nadzór nad działalnością banków w Polsce. Jeszcze w 2006 roku taką opinię wyrażało 21 proc. ankietowanych przez CBOS, niedługo po wybuchu kryzysu finansowego - w marcu 2009 roku – 27 proc., a w grudniu ubiegłego roku – 31 proc. Zastrzeżenia do sposobu sprawowania nadzoru zgłaszali najczęściej respondenci powyżej 55. roku życia, mieszkańcy największych miast, absolwenci szkół zawodowych oraz osoby średnio i źle oceniające warunki materialne w swoich gospodarstwach domowych. Jak podaje CBOS, krytyka nadzoru nad bankami częściej płynęła od osób, które słyszały o niedawnych zmianach w prawie.

„Czy, Pana(i) zdaniem, działalność banków nadzorowana jest właściwie, czy też niewłaściwie?”

Data badania/ Odpowiedzi

Właściwie

Niewłaściwie

Trudno powiedzieć

IV 2006

38 proc.

21 proc.

41 proc.

III 2009

46 proc.

27 proc.

27 proc.

XII 2018

42 proc.

31 proc.

27 proc.

Źródło: CBOS, „Zaufanie do systemu bankowego”, 2018

Nadal jednak więcej respondentów (42 proc.) ocenia, że działalność banków jest nadzorowana właściwie niż odwrotnie.

55 proc. pytanych przez Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) popiera rozszerzenie kompetencji Komisji Nadzoru Finansowego w sytuacji, gdy fundusze własne banku spadną poniżej wymaganego poziomu. 14 proc. wyraża taką opinię zdecydowanie, a 41 proc. – z mniejszą dozą pewności, deklarując, że „raczej popiera”. Przeciwna nowym kompetencjom KNF w podobnych okolicznościach jest blisko jedna czwarta respondentów (23 proc.), spora część - 22 proc. - nie ma zdania na ten temat. CBOS zadał respondentom analogiczne pytanie, lecz dotyczące sytuacji, gdy KNF miałaby decydować o przejęciu jednego banku przez drugi, gdy zajdzie ryzyko, że dana instytucja znajdzie się w trudnej sytuacji finansowej. Poparcie dla tego scenariusza wyraziło 48 proc., przeciwne jest 29 proc., 23 proc. respondentów nie miało zdania na ten temat.

Niemal wszyscy ankietowani przez Centrum Badania Opinii Społecznej oczekują, że państwo powinno dbać o bezpieczeństwo oszczędności obywateli w bankach (73 proc. – zdecydowanie tak oraz 22 proc. – raczej tak), odsetek osób, które nie oczekują takiego wsparcia wyniósł zaledwie 3 proc.

MW

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
2 11 specjalnie_zarejstrowany1

Po wielu latach pracy w roznych bankach w UE doszedlem do wniosku ze z tymi instytucjami jest jak z wata cukrowa. Wielka, wspaniala i imponuje. Ale koniec koncow to tylko cukier i powietrze. No ale imponuja dzieciom. A duzych dzieci na swiecie nie brakuje.

! Odpowiedz
1 28 aspargin

Nie chcę powiedzieć, że popieram obecny system nadzoru bankowego ale z chęcią dowiedziałbym się, co taki przeciętny ankietowany wie na temat tego nadzoru tj. jakie narzędzia ma do tego KNF, co mówią dyrektywy UE, itp.

! Odpowiedz