REKLAMA

CAPITAL PARK S.A.: wyniki finansowe

2021-03-19 23:52
publikacja
2021-03-19 23:52
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
JSF_CP_SA.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_zarzadu.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Capital_Park_Jedn_Sprawozdania_z_Badania_2020_2021.03.19.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_zarzadu.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_RN_dot_sprawozdania_z_dzialalnosci_CPSA_i_SF_CPSA.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_CPSA.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2 019 2020 2 019
I. Aktywa razem 1 211 770,00 1 622 606,00 262 583,00 381 027,00
II. Inwestycje w jednostki zależne 409 158,00 447 363,00 88 662,00 105 052,00
III. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 125 355,00 129 538,00 27 164,00 30 419,00
IV. Kapitał własny 991 530,00 1 245 159,00 214 859,00 292 394,00
V. Zobowiązania długoterminowe 105 928,00 136 296,00 22 954,00 32 006,00
VI. Zobowiązania krótkoterminowe 114 313,00 241 151,00 24 771,00 56 628,00
VII. Przychody z tytułu dywidend 0,00 125 000,00 0,00 29 058,00
VIII. Zysk/Strata z działalności operacyjnej -28 204,00 286 266,00 -6 304,00 66 546,00
IX. Zysk/Strata brutto -14 705,00 284 252,00 -3 287,00 66 078,00
X. Zysk/Strata netto -26 127,00 273 197,00 -5 840,00 63 508,00
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -7 044,00 -7 279,00 -1 574,00 -1 692,00
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 397 749,00 90 994,00 88 899,00 21 153,00
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -422 219,00 16 689,00 -94 368,00 3 880,00
DO PRZELICZENIA DANYCH BILANSOWYCH ZASTOSOWANO KURSY ŚREDNIE NBP OBOWIĄZUJĄCE ODPOWIEDNIO NA DZIEN 31 GRUDNIA 2020 R. 4,6148 ORAZ NA 31 GRUDNIA 2019 4,2585. DO PRZELICZENIA DANYCH WYNIKOWYCH, SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZASTOSOWANO KURSY ŚREDNIE NBP WYLICZONE ODPOWIEDNIO DLA OKRESÓW OD1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2020 4,4742 ORAZ OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2019 4,3018.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
JSF CP SA.zipJSF CP SA.zip Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie zarzadu.zipSprawozdanie zarzadu.zip Sprawozdanie Zarzadu
Capital Park Jedn_Sprawozdania z Badania 2020_2021.03.19.zipCapital Park Jedn_Sprawozdania z Badania 2020_2021.03.19.zip Sprawozdanie z badania
List zarzadu.zipList zarzadu.zip List Zarzadu
Ocena RN dot sprawozdania z dzialalnosci CPSA i SF CPSA.xhtmlOcena RN dot sprawozdania z dzialalnosci CPSA i SF CPSA.xhtml Oswiadczenie RN
Oswiadczenie RN CPSA.xhtmlOswiadczenie RN CPSA.xhtml Oswiadczenie RN
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki