7,1900 zł
0,00% 0,0000 zł
Capital Park S.A. (CPG)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SRODROCZNE_SKONSOLIDOWANE_SPRAWOZDANIE_FINANSOWE_GK_CP_SA_2019.Q3.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE 819 154 2 360 158 187 295 548 874
II. NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE 780 278 2 360 158 178 406 548 874
III. MSSF 16- WDROŻENIE OD 2019 - PWUG 38 876 0 8 889 0
IV. AKTYWA DOSTĘPNE DO SPRZEDAŻY 1 484 333 0 339 385 0
V. AKTYWA DOSTĘPNE DO SPRZEDAŻY 1 473 676 0 336 948 0
VI. MSSF 16- WDROŻENIE OD 2019 - PWUG 10 657 0 2 437 0
VII. ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY 102 610 110 338 23 461 25 660
VIII. AKTYWA RAZEM 2 530 300 2 569 908 578 539 597 653
IX. ZOBOWIĄZANIA OPROCENTOWANE 1 233 528 1 330 701 282 040 309 465
X. ZOBOWIĄZANIA RAZEM 1 462 510 1 480 127 334 395 344 216
XI. UDZIAŁY NIEKONTROLUJĄCE 0 114 904 0 26 722
XII. AKTYWA NETTO (NAV) 1 067 790 1 089 781 244 144 253 437
XIII. EPRA NAV (WYŁĄCZAJĄC UDZIAŁY NIEKONTROLUJĄCE) 1 229 859 1 079 103 281 201 250 954
XIV. NAV (WYŁĄCZAJĄC UDZIAŁY NIEKONTROLUJĄCE) 1 067 790 974 877 244 144 226 715
XV. ROZWODNIONA LICZBA AKCJI 108 582 889 107 355 738 108 582 889 107 355 738
XVI. EPRA NAVPS ( ROZWODNIONY) 11,33 10,05 2,59 2,34
XVII. NAVPS (ROZWODNIONY) 9,83 9,08 2,25 2,11
XVIII. ZOBOWIĄZANIA NETTO DO AKTYWÓW RAZEM 45,59% 47,49% 45,59% 47,49%
XIX. ZOBOWIĄZANIA NETTO DO KAPITAŁÓW WŁASNYCH 1,06 1,12 1,06 1,12
XX. PRZYCHODY CZYNSZOWE 95 919 106 862 22 262 25 123
XXI. ZYSK OPERACYJNY NETTO 71 327 79 306 16 555 18 645
XXII. MARŻA 74% 74% 74% 74%
XXIII. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU I KOSZTY FUNKCJONOWANIA SPÓŁEK -21 351 -9 256 -4 956 -2 176
XXIV. ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ SKORYGOWANY O AKTUALIZACJĘ WYCENY NIERUCHOMOŚCI 63 365 68 762 14 707 16 166
XXV. ZYSK/STRATA Z AKTUALIZACJI WYCENY NIERUCHOMOŚCI 134 928 66 968 31 316 15 744
XXVI. ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 198 293 135 730 46 023 31 910
XXVII. ZYSK /STRATA NETTO PRZYPADAJĄCY NA AKCJONARIUSZA SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ 89 994 59 158 20 887 13 908
XXVIII. FFO 30 564 41 934 7 094 9 859
XXIX. EPS (ROZWODNIONY) 0,83 0,55 0,19 0,13
XXX. PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 64 745 75 984 15 027 17 864
XXXI. PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -87 580 -85 984 -20 327 -20 215
XXXII. PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 15 107 -30 285 3 506 -7 120


DO
PRZELICZENIA DANYCH BILANSOWYCH ZASTOSOWANO KURSY ŚREDNIE NBP
OBOWIĄZUJĄCE ODPOWIEDNIO NA 30 WRZEŚNIA 2019 4,3736 ORAZ NA 31 GRUDNIA
2018 4,3000. DO PRZELICZENIA DANYCH WYNIKOWYCH, SPRAWOZDANIA Z
PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZASTOSOWANO KURSY ŚREDNIE
NBP WYLICZONE ODPOWIEDNIO DLA OKRESÓW OD 1 STYCZNIA 2019 DO 30 WRZEŚNIA
2019 4,3086 ORAZ OD 1 STYCZNIA 2018 DO 30 WRZEŚNIA 2018 - 4,2535. OKRES
PORÓWNAWCZY DLA DANYCH BILANSOWYCH - 31 GRUDNIA 2018 R.OKRES
PORÓWNAWCZY DLA DANYCH WYNIKOWYCH ORAZ DLA DANYCH SPRAWOZDANIA Z
PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - 1 STYCZNIA 2018 - 30 WRZEŚNIA 2018.


Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK CP SA 2019.Q3.pdfŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK CP SA 2019.Q3.pdf ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPITAL PARK ZA 9 MIESIĘCY 2019 ROKU

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-08 JAN MOTZ PREZES ZARZĄDU
2019-11-08 KINGA NOWAKOWSKA CZŁONEK ZARZĄDU
2019-11-08 MARCIN JUSZCZYK CZŁONEK ZARZĄDU
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.