REKLAMA

BYTOM: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bytom S.A.

2018-10-04 19:46
publikacja
2018-10-04 19:46
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_Nadzwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_31.10.2018.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
NWZA_BYTOM_S.A._projekty_uchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Plan_polaczenia_Vistula_Group_SA_i_Bytom_SA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zmiana_nr_1_do_Sprawozdania_Zarzdu_Vistula_Group_SA_uzasadniajcego_poaczenie(1).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
NWZA_BYTOM_S.A._glosowanie_przez_pelnomocnika.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
NWZA_BYTOM_S.A._glosowanie_korespondencyjne.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2018
Data sporządzenia: 2018-10-04
Skrócona nazwa emitenta
BYTOM
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bytom S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BYTOM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), przy ulicy prof. Michała Życzkowskiego 19, 31-864 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000049296, na podstawie art. 395 w związku z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień § 21 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje w trybie art. 4021 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. (dalej: „Walne Zgromadzenie”). Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 31 października 2018 roku, o godz. 10:00 w Krakowie, przy ul. Michała Życzkowskiego 19, 31-864 Kraków.

W załączeniu Zarząd Spółki przedstawia pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał wraz załącznikami, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia oraz formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz drogą korespondencyjną.
Załączniki
Plik Opis
Ogloszenie_o_zwolaniu_Nadzwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_31.10.2018.pdfOgloszenie_o_zwolaniu_Nadzwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_31.10.2018.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistula Group S.A. w dniu 31.10.2018 r.
NWZA_BYTOM S.A._projekty uchwał.pdfNWZA_BYTOM S.A._projekty uchwał.pdf Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Plan_polaczenia_Vistula_Group_SA_i_Bytom_SA.pdfPlan_polaczenia_Vistula_Group_SA_i_Bytom_SA.pdf Plan połączenie Bytom S.A. z Vistula Group S.A.
Zmiana_nr_1_do_Sprawozdania_Zarzdu_Vistula_Group_SA_uzasadniajcego_poaczenie(1).pdfZmiana_nr_1_do_Sprawozdania_Zarzdu_Vistula_Group_SA_uzasadniajcego_poaczenie(1).pdf Zmiana nr 1 do Planu połączenia Vistula Group S.A. i Bytom S.A.
NWZA_BYTOM S.A._głosowanie przez pełnomocnika.pdfNWZA_BYTOM S.A._głosowanie przez pełnomocnika.pdf Glosowanie za pomocą pełnomocnika
NWZA_BYTOM S.A._głosowanie korespondencyjne.pdfNWZA_BYTOM S.A._głosowanie korespondencyjne.pdf Głosowanie korespondencyjne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-10-04 Michał Wójcik Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Znajdź pracownika na Pracuj.pl już od 41,70 zł!

Znajdź pracownika na Pracuj.pl już od 41,70 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki