REKLAMA

BALTICON: Rejestracja zmian statutu Emitenta, tekst jednolity statutu Emitenta.

2023-07-28 11:24
publikacja
2023-07-28 11:24
Zarząd BALTICON S.A. (dalej „Emitent” lub „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o rejestracji w dniu 27.07.2023 r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Emitenta objętych uchwałą nr 21/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A. z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany statutu Spółki.

Zarząd Emitenta podaje treść dotychczasowych zapisów Statutu Emitenta oraz treść dokonanych w wyniku ww. rejestracji zmian Statutu Emitenta:

a) dotychczasowa treść § 16 ust. 1 statutu Spółki: „1 Zarząd składa się z od 1 (jednej) do 3 (trzech) osób, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na 3-letnią wspólną kadencję.”

b) nowa treści § 16 ust. 1 statutu Spółki: „1. Zarząd składa się z od 1 (jednej) do 4 (czterech) osób, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na 3-letnią wspólną kadencję.”

W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje również tekst jednolity Statutu Emitenta uwzględniający ww. zmiany.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 2), § 4 ust. 2 pkt.2 lit. b) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Załączniki
20230728_112443_0000148659_0000153390.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki