REKLAMA

Agencja S&P potwierdziła rating Polski

2020-04-10 23:06
publikacja
2020-04-10 23:06

Agencja S&P Global Ratings potwierdziła długoterminowy rating Polski w walucie obcej na poziomie "A-" - wynika z komunikatu agencji. Perspektywa ratingu pozostała stabilna. Po 2-proc. recesji w 2020 r. S&P oczekuje mocnego odbicia wzrostu w 2021 r. i poprawy pozycji fiskalnej Polski.

/ fot. Timur Emek / Reuters

"Negatywne skutki pandemii koronawirusa wepchną polską gospodarkę w recesję w 2020 r. i będą ciążyć finansom publicznym. Jednocześnie Polska posiada znaczną przestrzeń w polityce gospodarczej, w tym wysoką elastyczność polityki monetarnej przy mocnym bilansie zewnętrznym oraz finansów publicznych, co pomoże ograniczyć skalę szoku. Spodziewamy się solidnego odbicia wzrostu w 2021 r., a w ślad za tym poprawy pozycji fiskalnej kraju" - napisano w raporcie.

Agencja szacuje, że w 2020 r. Polska gospodarka wpadnie w 2-proc. recesję, a w 2021 r. spodziewa się odbicia w postaci 4,8-proc. wzrostu.

Agencja zaznaczyła, że szybki rozwój sytuacji związanej z wirusem utrudnia prognozowanie.

Jednocześnie agencja wyraziła przekonanie, że polska gospodarka przetrwa obecny szok.

"Fundamenty makroekonomiczne polski pozostają solidne. Gospodarka jest zdywersyfikowana i konkurencyjna, zadłużenie zewnętrzne i publiczne jest relatywnie niskie, a kurs walutowy jest płynny. Te mocne bufory, w połączeniu ze stymulacją, pomogą polskiej gospodarce rozwijać się w 2021 r. w niemal 5-proc. tempie, co pozwoli mniej więcej na powrót do ścieżki wzrostu sprzed pandemii" - napisano w raporcie.

S&P wskazała przy tym na kilka czynników, które mogą ograniczać perspektywy wzrostu w dłuższym terminie: spadająca populacja osób w wieku produkcyjnym, znacząca rola państwowych firm, w tym banków w gospodarce, obniżająca się wydajność pracy, niższa dostępność funduszy UE w kolejnej perspektywie budżetowej.

Agencja zakłada, że napięcia na linii Polska-UE będą się utrzymywać, lecz Polska nadal będzie podtrzymywać zobowiązanie do pozostania we Wspólnocie.

POGORSZENIE WSKAŹNIKÓW FISKALNYCH BĘDZIE TYMCZASOWE, ODCHYLENIA OD CELÓW NIE BĘDĄ TRAKTOWANE JAKO NARUSZENIE NORM UE

W związku ze spodziewanym epizodem recesji agencja S&P prognozuje deficyt sektora gg Polski w 2020 r. na 6,1 proc. PKB, a w 2021 r. spodziewa się ograniczenia deficytu gg do 3,1 proc. PKB.

Dług publiczny netto Polski wg S&P ma wzrosnąć w 2020 r. do 50,5 proc. PKB i utrzymać się w okolicy tego poziomu w kolejnych dwóch latach.

Agencja wyraziła zrozumienie, że w nadzwyczajnych przypadkach unijne reguły fiskalne mogą zostać tymczasowo złamane i uznaje, że wysokie deficyty fiskalne Polski w 2020 r. nie będą traktowane jako złamanie unijnego paktu na rzecz stabilności i wzrostu, nawet jeżeli rząd rozszerzy stymulację fiskalną ponad to, co do tej pory zdeklarował.

"Choć potrzeby pożyczkowe w 2020 r. znacząco wzrosną, spodziewamy się, że rząd skorzysta z dostępu do relatywnie głębokiego wewnętrznego rynku kapitałowego. Ponadto, z uwagi na ostatnio ogłoszony program skupu obligacji skarbowych przez NBP, nie widzimy ryzyka dla finansowania budżetu w 2020 r. oraz w kolejnych latach" - napisano w raporcie.

"Bardziej ogólnie, uważamy że reżim płynnego kursu walutowego pośrednio zwiększa elastyczność finansów publicznych, a zdolność do finansowania się rządu głównie w lokalnej walucie w dłuższych tenorach jest kluczową siłą oceny kredytowej" - dodano.

Agencja zakłada, że skala skupu obligacji skarbowych przez NBP będzie "umiarkowana" i nie będzie skutkować znaczną presją na kurs złotego.

S&P oceniła, że dług zagraniczny netto Polski "nie jest zbyt wysoki" i spodziewa się utrzymania wskaźnika w okolicach obecnych poziomów.

SEKTOR FINANSOWY POMOŻE OGRANICZYĆ SKALĘ SZOKU

S&P jest zdania, że polski sektor finansowy pomoże ograniczyć skalę szoku związaną z koronawirusem.

Agencja ocenia sektor jako generalnie zyskowny, płynny i dobrze dokapitalizowany.

Jednocześnie S&P zaznaczyła, że wyniki polskich banków mogą znaleźć się pod presją.

"Banki nieuchronnie będą musiały zmierzyć się z napięciami wynikającymi z przytłumionej aktywności gospodarczej, związanymi ze wzrostem kosztów ryzyka i z koniecznością absorpcji negatywnych efektów wakacji kredytowych dla najbardziej potrzebujących kredytobiorców. Ponadto, podatek bankowy (...) będzie utrzymywał koszty banków na podwyższonym poziomie" - napisano.

Agencja wskazała także na ryzyka związane z potencjalną, acz mało prawdopodobną, koniecznością konwersji kredytów hipotecznych w CHF w związku z wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 2019 r.

Agencja "odnotowała" zawoalowane działania rządu zmierzające do zwiększenia kontroli właścicielskiej w sektorze bankowym Polski, które mogą rodzić dla państwa ryzyko koncentracji i realizacji zobowiązań warunkowych.

Stabilna perspektywa ratingu Polski równoważy według S&P ryzyka makroekonomiczne wynikające z epidemii oraz solidne salda zewnętrzne i finansów publicznych.

Negatywną presję na rating, zdaniem S&P, mogłoby wywrzeć:

- wystąpienie znacznie głębszego i dłuższego spowolnienia gospodarczego niż obecnie prognozuje agencja, które skutkowałoby pogorszeniem pozycji fiskalnej znacznie mocniej niż aktualne prognozy;

- pojawienie się fiskalnych zobowiązań warunkowych, wynikających z działań antykryzysowych lub wzrost udziału państwa w systemie finansowym.

S&P mogłaby podwyższyć rating, jeżeli:

- po tymczasowym szoku dla wzrostu gospodarczego Polska weszłaby z powrotem na ścieżkę mocnego wzrostu, a poziom dochodów wzrósłby bez generowania nierównowag zewnętrznych;

- w przypadku braku znaczącego wzrostu długu publicznego, wynijającego ze stymulacji fiskalnej, podwyżka ratingu mogłaby nastąpić jeżeli wdrożenie PPK wzmocniłoby oszczędności prywatne, przy zmniejszeniu rządowych zobowiązań warunkowych związanych ze starzejącą się populacją.

Poniżej aktualne prognozy wybranych wskaźników makro dla Polski wg S&P.

2020 2021 2022 2023
PKB -2,0 4,8 2,7 2,5
Inwestycje -2,7 5,0 3,0 3,0
Eksport -6,0 4,0 3,0 3,0
Stopa bezrobocia 8,0 5,0 4,5 4,5
Saldo C/A (proc. PKB) 0,2 -0,6 -1,0 -1,3
Saldo gg/PKB -6,1 -3,1 -2,4 -2,2
Saldo gg pierwotne/PKB -4,7 -1,7 -0,9 -0,7
Dług/PKB 54,1 53,6 53,4 53,3
Dług netto/PKB 50,5 50,2 50,2 50,2
CPI 2,0 2,6 2,5 2,5
EUR/PLN (na koniec okresu) 4,2 4,3 4,4 4,5

Spośród trzech największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski najwyżej ocenia Moody's - na poziomie "A2". Rating Polski wg Fitch i S&P to "A-", jeden poziom niżej niż Moody's. Perspektywy wszystkich ocen są stabilne.

Kolejną rundę przeglądów ratingu Polski główne agencje zaplanowały na jesień - 11 IX Moody's, 25 IX Fitch i 2 X S&P. (PAP Biznes)

tus/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Kredyt dla firm. Marża od 2,4% z ubezpieczeniem. 0% prowizji za udzielenie.

Kredyt dla firm. Marża od 2,4% z ubezpieczeniem. 0% prowizji za udzielenie.

Advertisement

Komentarze (48)

dodaj komentarz
peti1000
O ile nas z Unii nie wywalą przez karła
meryt
lampeduza: "przez wszystkie lata od 90tego roku była prowadzona odpowiedzialna polityka, ukierunkowana na stabilizację wartości złotówki."

Dzięki inflacji CPI,
4582 zł (koszyk inflacyjny 100 zł z 31 XII 1979 r. był warty 4582 zł 31 XII 1989 r.)
7229 zł (koszyk inflacyjny 100 zł z 31 XII 1989 r.
lampeduza: "przez wszystkie lata od 90tego roku była prowadzona odpowiedzialna polityka, ukierunkowana na stabilizację wartości złotówki."

Dzięki inflacji CPI,
4582 zł (koszyk inflacyjny 100 zł z 31 XII 1979 r. był warty 4582 zł 31 XII 1989 r.)
7229 zł (koszyk inflacyjny 100 zł z 31 XII 1989 r. był warty 7229 zł 31 XII 1999 r.)

Dzięki inflacji CPI USA,
1,0 USD 31 XII 1979 r
1,5 USD 31 XII 1989 r.

Przy kursach USD
0,012 USDPLN 31 XII 1979 r (czarnorynkowy)
0,650 USDPLN 31 XII 1989 r.
4,130 USDPLN 31 XII 1999 r.

Inwestycja w produkcje dóbr z koszyka inflacyjnego przyniosłaby inwestorom z portfelem USD
- stratę na przychodzie 15,4% na koniec 1989 r. (80-90)
- zysk na przychodzie 1562% na koniec 1989 r. (90-99) (dzięki sprzyjającej stabilizacji walutowej).

Jednocześnie inwestor z PLN w okresie 1990-1999 inwestując w USA osiągnąłby stratę na przychodach
-70,7% w przeliczeniu na PLN.


gregzacha
Mamy pecha że kryzys trafił na skrajne lewicowy i populistyczny rząd.
grzegorzkubik
Piękny rating. Kryzys będzie krótkotrwały wywołany koronawirusem ale jako, że mamy dobrą politykę ekonomiczną w kraju, problemy się z grubsza skończą i wracamy na ścieżkę rozwoju. Te 4,8% PKB przewidywane na rok 2021 musi mieć swój wstęp w 2020 roku. To jest ciekawa prognoza bo wcześniej prognozowano spowolnienie Piękny rating. Kryzys będzie krótkotrwały wywołany koronawirusem ale jako, że mamy dobrą politykę ekonomiczną w kraju, problemy się z grubsza skończą i wracamy na ścieżkę rozwoju. Te 4,8% PKB przewidywane na rok 2021 musi mieć swój wstęp w 2020 roku. To jest ciekawa prognoza bo wcześniej prognozowano spowolnienie i w tym roku ok 3% PKB a w przyszłym 2% a tu taka niespodzianka. Teraz zwała a w przyszłym roku hossa i wyniki podobne do tych z 2018 roku. Tak jak Wam cały czas piszę. Będzie tylko lepiej.
mknowak
Jak może być lepiej jak już jest jak w raju wszyscy szczęśliwi Polska to największa potęga gospodarcza na świecie. Jeśli już jesteśmy najlepsi to jak może być jeszcze lepiej ?
xxpp
Ktoś nieźle odleciał. Sfermentowane jajeczko?
Człowieku, już przed wirusem zaczynała sie mega zwała. Nie tylko zresztą w Polsce.
Polska jednak w ogóle nei stworzyła rezerw w czasie hossy. Wszystko zostało przeżarte, a teraz rząd łamie prawo i drukuje 100 mld. (na początek).
Na świecie trwa gra o zmianę
Ktoś nieźle odleciał. Sfermentowane jajeczko?
Człowieku, już przed wirusem zaczynała sie mega zwała. Nie tylko zresztą w Polsce.
Polska jednak w ogóle nei stworzyła rezerw w czasie hossy. Wszystko zostało przeżarte, a teraz rząd łamie prawo i drukuje 100 mld. (na początek).
Na świecie trwa gra o zmianę hegemona, kończy sie globalizacja, wolny handel, bezpieczna wymiana handlowa. Świat już nigy nie będzie taki, jak jeszcze rok temu.
Hossa? Byc może, ona w zasadzie juz trwa. FED wykupuje dowolne ilości akcji i obligacji - nawet tych najbardziej śmieciowych. To jest ostatnia faza supercyklu.
anna_domagalczyk
Czytaj ze zrozumieniem: w tym roku 2% recesja, a w przyszłym ok. 2%. Czyli co do przyszłego roku to trzymają się z grubsza swojej prognozy, bo nie wiedzą jeszcze jak kto oberwie. Polska zależy od głównie eksportu montowanych części - na sprzedaży aut zwałka. Żywność - w związku z ropą mocno potaniała. Kurczaków Czytaj ze zrozumieniem: w tym roku 2% recesja, a w przyszłym ok. 2%. Czyli co do przyszłego roku to trzymają się z grubsza swojej prognozy, bo nie wiedzą jeszcze jak kto oberwie. Polska zależy od głównie eksportu montowanych części - na sprzedaży aut zwałka. Żywność - w związku z ropą mocno potaniała. Kurczaków nikt nie chce odbierać, rolnicy alarmują. Na samej konsumpcji wewnętrznej takich wzrostów w kryzysie się się nie wyrobi. Ale co ma agencja psuć sobie relacje z rządem, w przyszłym ratingu się skoryguje. I tyle. Aha, i to nie forum Gazety Polskiej tylko Bankiera.
and00 odpowiada anna_domagalczyk
Źle przeczytałaś
w przyszłym przewidują +4,8%, co całe twoje dywagacje czyni bezsensownymi
No właśnie, nie piszcie jak na wybiorczej, bo to jest żenujące
Mylenie faktów, naginanie rzeczywistości, powoływanie się na nieistniejące dane.(jak wyżej)
Niczym nie poparte bezsensowne twierdzenia (jak to że SP
Źle przeczytałaś
w przyszłym przewidują +4,8%, co całe twoje dywagacje czyni bezsensownymi
No właśnie, nie piszcie jak na wybiorczej, bo to jest żenujące
Mylenie faktów, naginanie rzeczywistości, powoływanie się na nieistniejące dane.(jak wyżej)
Niczym nie poparte bezsensowne twierdzenia (jak to że SP nie chce sobie stosunków z rządem psuć)
xxpp odpowiada and00
Od dawna agencje ratingowe służa tylko swoim klientom, żeby nie psuć im interesów i podają bzdurne dane. To są śmieci a nie ratingi. Ostatnie 20 lat niczego was nie nauczyło?
Jeżeli ktoś prognozuje, ze w 2021 będzie 4,8% wzrostu, a w tym -2%, to trzeba go zrzucić ze schodów.
and00 odpowiada xxpp
Niby dlaczego zrzucić go ze schodów, dlaczego taki wynik niemożliwy???
Generalnie po kryzysie zazwyczaj przychodzi dynamiczne odbicie
Co do agencji zgoda często bzdury piszą, ale nie bo klienci coś tam, a już na pewno nie dlatego że PiSu nie chcą zdenerwować

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki