REKLAMA

ASSECO POLAND: wyniki finansowe

2019-08-26 17:31
publikacja
2019-08-26 17:31
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
HY'19_Asseco_sprawozdanie_skonsolidowane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2019_Grupa_Asseco_HY_Raport_Bieglego_Rewidenta.T.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
HY'19_Asseco_sprawozdanie_jednostkowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2019_Asseco_Poland_HY_Raport_Bieglego_Rewidenta.T.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
HY'19_Asseco_sprawozdanie_z_dzialalnosci.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
I. Przychody ze sprzedaży 4 990,9 4 459,9 1 163 923 1 051 987
II. Zysk z działalności operacyjnej 453,6 371,1 105 784 87 534
III. Zysk przed opodatkowaniem i udziałem w wynikach jednostek stowarzyszonych 418,0 358,5 97 481 84 562
IV. Zysk za okres sprawozdawczy 326,6 268,0 76 166 63 215
V. Zysk netto przypadający Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 159,7 157,3 37 243 37 103
VI. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 429,9 326,9 100 257 77 108
VII. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (231,9) (230,1) (54 081) (54 275)
VIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (130,8) (258,2) (30 504) (60 903)
IX. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu (okresem porównywalnym jest 31.12.2018) 1 867,5 1 800,5 439 205 418 721
X. Zysk netto na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR) 1,92 1,90 0,45 0,45
XI. Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR) 1,92 1,90 0,45 0,45
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
HY'19 Asseco_sprawozdanie_skonsolidowane.pdfHY'19 Asseco_sprawozdanie_skonsolidowane.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Asseco
2019 Grupa Asseco HY Raport Bieglego Rewidenta.T.pdf2019 Grupa Asseco HY Raport Bieglego Rewidenta.T.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco
HY'19 Asseco_sprawozdanie_jednostkowe.pdfHY'19 Asseco_sprawozdanie_jednostkowe.pdf Śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Asseco Poland S.A.
2019 Asseco Poland HY Raport Bieglego Rewidenta.T.pdf2019 Asseco Poland HY Raport Bieglego Rewidenta.T.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu sródrocznego skróconego sprawzdania finansowego Asseco Poland S.A.
HY'19 Asseco_sprawozdanie_z_działalności.pdfHY'19 Asseco_sprawozdanie_z_działalności.pdf Półroczne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Asseco

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-26 Adam Góral Prezes Zarządu
2019-08-26 Andrzej Dopierała Wiceprezes Zarządu
2019-08-26 Krzysztof Groyecki Wiceprezes Zarządu
2019-08-26 Rafał Kozłowski Wiceprezes Zarządu
2019-08-26 Marek Panek Wiceprezes Zarządu
2019-08-26 Paweł Piwowar Wiceprezes Zarządu
2019-08-26 Zbigniew Pomianek Wiceprezes Zarządu
2019-08-26 Sławomir Szmytkowski Wiceprezes Zarządu
2019-08-26 Artur Wiza Wiceprezes Zarządu
2019-08-26 Gabriela Żukowicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż Twisto i zdobądź bonus 20 zł na pierwsze zakupy! Kup teraz, zapłać później!

Załóż Twisto i zdobądź bonus 20 zł na pierwsze zakupy! Kup teraz, zapłać później!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki