REKLAMA

ASBISc: Podsumowanie programu skupu akcji własnych

2022-09-02 10:58
publikacja
2022-09-02 10:58
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-02
Skrócona nazwa emitenta
ASBISc
Temat
Podsumowanie programu skupu akcji własnych
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises PLC (“Spółka") informuje o zakończeniu bieżącego programu skupu akcji własnych, określonego w Uchwale nr 1 NWZA z dnia 28 marca 2022 r., w związku z wykorzystaniem wszystkich środków jakie zostały przeznaczone na ten cel tj. kwoty 1.000.000 USD.

W ramach programu skupu akcji własnych Spółka podczas sesji giełdowych w dniach 31 marca 2022 - 01 września 2022 r. nabyła łącznie 328 800 szt. akcji własnych.

Średnia jednostkowa cena zakupu wyniosła 13,32 zł za akcję.

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,20 USD za 1 akcję.

Nabyty pakiet stanowi 0,592% kapitału zakładowego i daje 328 800 głosów (0,592%) na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Zarząd Spółki nie podjął jeszcze decyzji o sposobie wykorzystania nabytych akcji własnych.
Zgodnie z uchwałą NWZA akcje nabyte w ramach programu mogą być w posiadaniu Spółki maksymalnie przez dwa lata od ich nabycia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Title: Summary of the buy back program


Legal basis: other regulations


Message:The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc („the
Company”) hereby informs that the current buy back program, based on the
Resolution no. 1 of the Extraordinary General Shareholders Meeting
(„EGM”) from March 28th, 2022, has come to end, due to the use of all
funds that have been allocated for this purpose, i.e. the amount of USD
1,000,000.


Within the currect buy back program, the Company during market sessions
between 31st March 2022 – 01st September 2022, purchased a total number
of 328,800 own shares.


The average unit price of the purchase was PLN 13.32 per share.


The nominal value per share is USD 0.20 for 1 share.


The purchased package is 0.592% of share capital and gives 328,800 votes
(0.592%) at the AGM.


The Board of Directors of the Company has not yet decided how to use the
purchased own shares.According to the resolution of the EGM, the
shares purchased within the program could be held for a maximum of two
years from acquisition.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-02 Constantinos Tziamalis Wiceprezes Grupy ASBIS
Tematy
BLACK WEEK na Pracuj.pl! - 40% na wszystko. Dodaj ogłoszenie, znajdź pracownika!

BLACK WEEK na Pracuj.pl! - 40% na wszystko. Dodaj ogłoszenie, znajdź pracownika!

Advertisement

Komentarze (1)

dodaj komentarz
lobotomek
Na forum bankier peel ludzie jarają się tym skupem, jakby to była sprawa życia i śmierci. A przecież z rynku ściągnięto ledwie sześc promili akcji. To przecież kompletne nic.

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki