REKLAMA

ALUMETAL S.A.: Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia 51 598 akcji serii I Spółki do obrotu giełdowego

2022-07-26 11:13
publikacja
2022-07-26 11:13
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-26
Skrócona nazwa emitenta
ALUMETAL S.A.
Temat
Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia 51 598 akcji serii I Spółki do obrotu giełdowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o Uchwale Nr 709/2022 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) z dnia 25 lipca 2022 roku dotyczącej dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 51 598 (pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki ALUMETAL S.A. („Uchwała”) oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLALMTL00072.

W Uchwale Zarząd GPW postanowił wprowadzić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 51 598 akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki ALUMETAL S.A. („Akcje serii I”) z dniem 1 sierpnia 2022 roku pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) w dniu 1 sierpnia 2022 roku asymilacji tych akcji z akcjami Spółki będącymi w obrocie giełdowym, oznaczonymi kodem PLALMTL00023.

O Oświadczeniu KDPW dotyczącym rejestracji 51 598 akcji serii I, Emitent poinformował raportem bieżącym nr 25/2022 z dnia 18 lipca 2022 roku.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 17 ust. 1 pkt 2) i 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-26 Agnieszka Drzyżdżyk Prezes Zarządu
2022-07-26 Przemysław Grzybek Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto dla firmy z lokatą. Najlepsze oferty dla przedsiębiorców

Tanie konto dla firmy z lokatą. Najlepsze oferty dla przedsiębiorców

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki