4,7600 zł
0,00% 0,0000 zł
Alchemia SA (ALC)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_za_2018_rok__GK_Alchemia.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_bieglego_rewidenta_z_badania_GK_Alchemia_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialanosci_GK_Alchemia_za_2018_rok.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenia_Rady_Nadzorczej_w_sprawie_Komitetu_Audytu_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_Alchemia_SA_z_oceny_sprawozdan_Alchemia_SA_oraz_GK_Alchemia__2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 131 768 957 594 265 244 225 599
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 63 937 14 293 14 984 3 367
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 46 643 9 730 10 931 2 292
IV. Zysk (strata) netto GK 40 140 7 415 9 407 1 747
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 67 813 20 441 15 893 4 816
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -67 458 12 108 -15 810 2 853
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 506 -14 454 353 -3 405
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 861 18 095 436 4 263
IX. Aktywa razem 900 937 862 299 209 520 206 742
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 364 424 332 737 84 750 79 776
XI. Zobowiązania długoterminowe 50 045 39 744 11 638 9 529
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 314 379 292 993 73 111 70 247
XIII. Kapitał własny 536 513 529 562 124 770 126 966
XIV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom/udziałowcom jednostki dominującej 536 513 529 562 124 770 126 966
XV. Kapitał zakładowy 260 000 260 000 60 465 62 337
XVI. Średnio ważona liczba akcji zwykłych (szt) 179 683 899 182 303 289 179 683 899 182 303 289
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,22 0,04 0,05 0,01
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2018 rok_ GK Alchemia.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2018 rok_ GK Alchemia.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2018 rok_ GK Alchemia
Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania_GK Alchemia_2018.pdfSprawozdanie biegłego rewidenta z badania_GK Alchemia_2018.pdf Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania_GK Alchemia_2018 rok
Sprawozdanie Zarządu z działaności GK Alchemia za 2018 rok.pdfSprawozdanie Zarządu z działaności GK Alchemia za 2018 rok.pdf Sprawozdanie Zarządu z działaności GK Alchemia za 2018 rok
Oświadczenia Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu_2018.pdfOświadczenia Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu_2018.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu_2018
Oświadczenie Rady Nadzorczej Alchemia SA z oceny sprawozdań Alchemia SA oraz GK Alchemia _2018.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej Alchemia SA z oceny sprawozdań Alchemia SA oraz GK Alchemia _2018.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej Alchemia SA z oceny sprawozdań Alchemia SA oraz GK Alchemia_2018 rok

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-15 Karina Wściubiak - Hankó Prezes Zarządu/ Dyrektor Generalny
2019-04-15 Marek Misiakiewicz Wiceprezes Zarządu/ Dyrektor ds. Rozwoju
2019-04-15 Janusz Siemieniec Wiceprezes Zarządu/ Dyrektor ds. Operacyjnych


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-15 Agnieszka Ociepa Główna Księgowa/ Prokurent
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.