REKLAMA

AFORTI HOLDING S.A.: Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI – sierpień 2022 r.

2022-09-02 07:54
publikacja
2022-09-02 07:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Aforti-Holding-RB-ESPI-23-2022-Szacunkowe_dane_operacyjne_i_sprzedazowe_Grupy_Aforti_-08-2022-The_estimated_operational_and_sales_data_of_Aforti_Group.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-02
Skrócona nazwa emitenta
AFORTI HOLDING S.A.
Temat
Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI – sierpień 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd AFORTI Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI za sierpień 2022 roku.

1) Wymiana walut na platformach online
Wartość obrotu na platformie wymiany walut w sierpniu 2022 r. wyniosła ok. 477,16 mln PLN oraz była wyższa o 21,90 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po ośmiu miesiącach 2022 roku łączna wartość obrotu na platformie wymiany walut osiągnęła poziom ok. 2 889 mln PLN, co oznacza wzrost o 1,88 % rok do roku.

2) Zlecenia windykacyjne
Wartość nominalna zleceń windykacyjnych w sierpniu 2022 r. wyniosła ok. 105,78 mln PLN oraz była wyższa o 149,71 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po ośmiu miesiącach 2022 r. wartość nominalna zleceń windykacyjnych osiągnęła poziom ok. 777,20 mln PLN, notując wzrost o 60,89 % rok do roku.

3) Sfinansowane wierzytelności
W sierpniu 2022 r. wartość sfinansowanych wierzytelności przez AFORTI Factor wynosiła ok. 0,21 mln PLN oraz była niższa o 28,68% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po ośmiu miesiącach bieżącego roku AFORTI Factor sfinansowała łącznie
ok. 2,69 mln PLN wierzytelności, notując obniżkę o 65,43% rok do roku.

4) Łączna sprzedaż
W sierpniu 2022 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła ok. 139,03 mln EUR i była wyższa o 44,19 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po ośmiu miesiącach 2022 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI osiągnęła poziom ok. 874,71 mln EUR, co oznacza wzrost o 17,89 % rok do roku.

5) Łączna liczba klientów
W sierpieniu 2022 r. łączna liczba klientów w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła 7 137 oraz była wyższa o 10,87 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Tabela zawierająca raportowane szacunkowe dane za sierpień 2022 wraz z danymi porównawczymi znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
Plik Opis
Aforti-Holding-RB-ESPI-23-2022-Szacunkowe_dane_operacyjne_i_sprzedazowe_Grupy_Aforti_-08-2022-The_estimated_operational_and_sales_data_of_Aforti_Group.pdfAforti-Holding-RB-ESPI-23-2022-Szacunkowe_dane_operacyjne_i_sprzedazowe_Grupy_Aforti_-08-2022-The_estimated_operational_and_sales_data_of_Aforti_Group.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


The
estimated operating and sales data for the AFORTI Capital Group - August
2022


The
Management Board of AFORTI Holding S.A. based in Warsaw (hereinafter:
"Company", "Issuer") hereby publishes the estimated operating and sales
figures of the AFORTI Capital Group for August 2022.1)
Currency exchange on online platforms


The
trading value on the currency exchange platform in August 2022 amounted
to approximately PLN 477.16 million and was 21.90
% higher
compared to the same period of the previous year.


On
a cumulative basis, after eight months of 2022, the total value of
trading on the foreign exchange platform reached approximately PLN 2 889
million, representing a
year-on-year increase of 1.88
%.


2)
Recovery orders


The
nominal value of recovery orders in August 2022 amounted to
approximately PLN 105.77 million and was 149.71
% higher
year-on-year.


On
a cumulative basis, after eight months of 2022, the nominal value of
collection orders reached approximately PLN 777.20 million,
registering a year-on-year increase of 60.89
%.


3)
Debt claims financed


In
August 2022, the value of financed receivables by AFORTI Factor amounted
to approximately PLN 0.21
million and was down 28.68%
year-on-year.


On
a cumulative basis, after eight months of the current year AFORTI Factor
financed a total of approx. PLN 2.69
million of
receivables, recording a reduction of 65.43
% year-on-year.


4)
Total sales


In
August 2022, total sales in the AFORTI Group amounted to approximately
EUR 139.03 million,
up 44.19 %
year-on-year.


On
a cumulative basis, after eight months of 2022, the total value of sales
in the AFORTI Group reached approximately EUR 874,71 million, an
increase of 17.89
% year-on-year.


5)
Total number of customers


In
August 2022, the total number of customers in the AFORTI Group was 7.137
and was 10.87
% higher than in the
same period of the previous year.


A
table containing the reported estimates for August 2022 together with
comparative data is attached to this current report.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-02 Klaudiusz Sytek Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Podróżuj bez limitu. Oszczędzaj czas i pieniądze.

Podróżuj bez limitu. Oszczędzaj czas i pieniądze.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki