REKLAMA

AFORTI HOLDING S.A.: Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI – listopad 2021 r.

2021-12-02 06:20
publikacja
2021-12-02 06:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Aforti-Holding-RB-ESPI-57-2021-Szacunkowe_dane_operacyjne_i_sprzedazowe_Grupy_Aforti_-11-2021-The_estimated_operational_and_sales_data_of_Aforti_Group.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font> <font face='Times New Roman'></font> Raport bieżący nr 57 / 2021 <font face='Times New Roman'></font>
Data sporządzenia: 2021-12-02
Skrócona nazwa emitenta
AFORTI HOLDING S.A.
Temat
Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI – listopad 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd AFORTI Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje
do publicznej wiadomości szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI
za listopad 2021 roku.

1) Wymiana walut na platformach online
Wartość obrotu na platformie wymiany walut w listopadzie 2021 r. wyniosła ok. 552,40 mln PLN oraz była wyższa o 116,59 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po jedenastu miesiącach 2021 roku łączna wartość obrotu na platformie wymiany walut osiągnęła poziom ok. 4 486,73 mln PLN, co oznacza wzrost o 156,64 % rok do roku.

2) Zlecenia windykacyjne
Wartość nominalna zleceń windykacyjnych w listopadzie 2021 r. wyniosła ok. 101,37 mln PLN oraz była wyższa o 23,19 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po jedenastu miesiącach 2021 r. wartość nominalna zleceń windykacyjnych osiągnęła poziom ok. 703,00 mln PLN, co oznacza wzrost o 9,09 % rok do roku.

3) Sfinansowane wierzytelności
W listopadzie 2021 r. wartość sfinansowanych wierzytelności przez AFORTI Factor wynosiła ok. 0,82 mln PLN oraz była niższa o 31,34 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po jedenastu miesiącach bieżącego roku AFORTI Factor sfinansowała łącznie
ok. 9,26 mln PLN wierzytelności, notując obniżkę o 64,57% rok do roku.

4) Łączna sprzedaż
W listopadzie 2021 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła ok. 142,31 mln EUR i była wyższa o 85,13 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po jedenastu miesiącach 2021 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI osiągnęła poziom ok. 1 127,82 mln EUR, co oznacza wzrost o 104,71 % rok do roku.

5) Łączna liczba klientów
W listopadzie 2021 r. łączna liczba klientów w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła 6 590.

Tabela zawierająca raportowane szacunkowe dane za listopad 2021 wraz z danymi porównawczymi znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
Plik Opis
Aforti-Holding-RB-ESPI-57-2021-Szacunkowe_dane_operacyjne_i_sprzedazowe_Grupy_Aforti_-11-2021-The_estimated_operational_and_sales_data_of_Aforti_Group.pdfAforti-Holding-RB-ESPI-57-2021-Szacunkowe_dane_operacyjne_i_sprzedazowe_Grupy_Aforti_-11-2021-The_estimated_operational_and_sales_data_of_Aforti_Group.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
<html>
<head>

</head>
<body>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%">
<b><span lang="FR" style="line-height: 150%"><font face="Myriad Pro,sans-serif">The
estimated operating and sales data for the AFORTI Capital Group - </font></span></b><span lang="FR" style="line-height: 150%"><font face="Myriad Pro,sans-serif">November
<b>2021</b></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%">
<span lang="FR" style="line-height: 150%"><font face="Myriad Pro,sans-serif">The
Management Board of AFORTI Holding S.A. based in Warsaw (hereinafter:
"Company", "Issuer") hereby publishes the estimated operating and sales
figures of the AFORTI Capital Group for November 2021.</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%">
<span lang="FR" style="line-height: 150%"><font face="Myriad Pro,sans-serif">1)
Currency exchange on online platforms</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%">
<span lang="FR" style="line-height: 150%"><font face="Myriad Pro,sans-serif">The
trading value on the currency exchange platform in November 2021 was
approximately PLN 552.40 million, an increase of 116.59% year-on-year. </font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%">
<span lang="FR" style="line-height: 150%"><font face="Myriad Pro,sans-serif">On
a cumulative basis, after eleven months of 2021, the total turnover
value on the foreign exchange platform reached approximately PLN
4,486.73 million, an increase of 156.64% year-on-year.</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%">
<span lang="FR" style="line-height: 150%"><font face="Myriad Pro,sans-serif">2)
Recovery orders</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%">
<span lang="FR" style="line-height: 150%"><font face="Myriad Pro,sans-serif">The
nominal value of collection orders in November 2021 amounted to
approximately PLN 101.37 million and was 23.19 % higher year-on-year. </font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%">
<span lang="FR" style="line-height: 150%"><font face="Myriad Pro,sans-serif">Cumulatively,
after eleven months of 2021, the nominal value of collection orders
reached approximately PLN 703.00 million, up 9.09 % year-on-year.</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%">
<span lang="FR" style="line-height: 150%"><font face="Myriad Pro,sans-serif">3)
Debt claims financed</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%">
<span lang="FR" style="line-height: 150%"><font face="Myriad Pro,sans-serif">In
November 2021, the value of financed receivables by AFORTI Factor
amounted to approximately PLN 0.82 million and was 31.34 % lower than in
the same period of the previous year.</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%">
<span lang="FR" style="line-height: 150%"><font face="Myriad Pro,sans-serif">In
cumulative terms, after eleven months of the current year AFORTI Factor
financed a total of approximately</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%">
<span lang="FR" style="line-height: 150%"><font face="Myriad Pro,sans-serif">PLN
9.26 million of receivables, recording a reduction of 64.57%
year-on-year.</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%">
<span lang="FR" style="line-height: 150%"><font face="Myriad Pro,sans-serif">4)
Total sales</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%">
<span lang="FR" style="line-height: 150%"><font face="Myriad Pro,sans-serif">In
November 2021, total sales in the AFORTI Group amounted to approximately
EUR 142.31 million, an increase of 85.13% year-on-year. </font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%">
<span lang="FR" style="line-height: 150%"><font face="Myriad Pro,sans-serif">Cumulatively,
after eleven months of 2021, total sales in the AFORTI Group reached
approximately<br style="line-height: 150%">EUR 1 127.82 million, an
increase of 104.71 % year-on-year. </font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%">
<span lang="FR" style="line-height: 150%"><font face="Myriad Pro,sans-serif">5)
Total number of customers</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%">
<span lang="FR" style="line-height: 150%"><font face="Myriad Pro,sans-serif">In
November 2021, the total number of customers in the AFORTI Capital Group
was 6,590.</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%">
<span lang="FR" style="line-height: 150%"><font face="Myriad Pro,sans-serif">A
table containing the reported estimates for November 2021 together with
comparative data is attached to this current report</font></span>
</p>
</body>
</html>

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-02 Klaudiusz Sytek Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki